Product successfully added to your shopping cart Go to cart
Something went wrong
Not in stock

Europeisk och internationell straffprocessrätt (2021)

Helenius Dan

Brottsbekämpning är något som inte enbart berör enskilda stater. I många fall har brott anknytningar till flera än en stat. Stater måste därför kunna samarbeta för att bekämpa dessa brott. I denna framställning ges en koncis granskning av straffprocessrättens europeiska och internationella dimensioner.   Granskningen är uppbyggd kring tre huvudavsnitt. Det första avsnittet handlar om staters straffrättsliga jurisdiktion, dvs. straffrättens tillämplighet på brott med internationella inslag. I det andra avsnittet granskas internationell rättslig hjälp i brottmål, dvs. olika åtgärder genom vilka stater samarbetar och bistår varandra vid brottsbekämpning. Det tredje avsnittet handlar särskilt om samarbetet mellan stater och den internationella brottmålsdomstolen. Granskningen tar genomgående hänsyn till de talrika överlappningar och beröringspunkter som existerar mellan de enskilda delområdena.

Dan Helenius är juris doktor och svenskspråkig universitetslektor i straff- och processrätt vid Helsingfors universitets juridiska fakultet.

select_variation

Printed book

42 €

ships in 2-3 weekdays

PDF

0 €

download after purchase

  • Publisher Oikeustieteellinen tiedekunta (Helsingin yliopisto)
    Release-year 2021
    Page-count 76
    Language Swedish
    Series Oikeuden perusteet