Product successfully added to your shopping cart Go to cart
Something went wrong
Not in stock

JOHDATUS HYVÄÄN HALLINTOON (2014)

Koivisto Ida

Hallinto-oikeus on oikeudenala, joka koskee julkishallinnon rakennetta ja toimintaa. Hallinto-oikeus on monimuotoinen ja rajoiltaan avoin kokonaisuus, josta voi olla vaikea saada otetta. Sitä kuitenkin luonnehtivat tietyt oikeuslähteet sekä sille ominaiset käsitteet ja periaatteet. Teoksessa hallinto-oikeutta lähestytään sekä näiden peruselementtien että erityisesti hyvän hallinnon vaatimuksen näkökulmista.

Hyvä hallinto on jokaisen perusoikeus, joka julkisen vallan tulee toiminnassaan toteuttaa. Se viittaa ennen kaikkea oikeusturvan edellytyksiin, hallinnossa noudatettaviin eettis-oikeudellisiin normeihin sekä hallinnon avoimuuteen ja joustavuuteen. Hyvällä hallinnolla on myös kasvavaa merkitystä osana eurooppaoikeutta. Teoksen tavoite on luoda jäsennelty yleiskuva hallinto-oikeudesta oikeudenalana ja hyvästä hallinnosta sen keskeisenä laadullisena päämääränä.

Oikeustieteen tohtori Ida Koivisto työskentelee tutkijatohtorina Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa.

select_variation

PDF

0 €

Printed book

38 €

In stock

 • Publisher Oikeustieteellinen tiedekunta (Helsingin yliopisto)
  Release-year 2014
  Page-count 174
  Language Finnish
  Series Oikeuden perusteet
  Appearance