Product successfully added to your shopping cart Go to cart
Something went wrong
Not in stock

Laatutyöhön sitoutumisen edellytykset ammattikorkeakoulussa

Kasvatustieteellisiä tutkimuksia 229

Korppoo Maijaleena

Maijaleena Korppoon väitöskirjatyön tavoitteena oli tutkia henkilöstön laatutyöhön sitoutumisen edellytyksiä ammattikorkeakoulussa. Edellytyksiä tarkasteltiin neljän keskeisen käsitteen kautta: laatutietoisuus, sitoutuminen, johtaminen ja työhyvinvointi. Aineistonhankintamenetelminä olivat sekä lomakekysely että haastattelut. Tutkimusjoukkona oli Helsingin ammattikorkeakoulun koko henkilöstö. Analyysimenetelminä olivat summaava regressioanalyysi ja rakenneyhtälömallinnus. Tutkimustulosten kiteytyksenä voi todeta, että laatutyöhön sitoutumisen keskeisinä edellytyksinä ovat edellä mainittujen käsitteiden kokonaisvaltaisuus ja yhtäaikaisuus sekä laadun dynaaminen ulottuvuus. Dynaamisuus on oman työn kehittämistä ja oppimista, joka tapahtuu työn arvioinnin kautta. Koulumaailmassa arvioinnin kohteena on myös oman oppimis-opetus-ajattelun arviointi modernien opetusmenetelmien saamiseksi käyttöön laajakatseisesti.

Book

29 €

10 in stock

 • Publisher Kasvatustieteellinen tiedekunta (Helsingin yliopisto)
  Release-year 2010
  Page-count 258
  Language Finnish
  Series
  Appearance B5,pehmeäkantinen
  ISBN 9789521059490
  ISSN 1238-3465