Product successfully added to your shopping cart Go to cart
Something went wrong
Not in stock

Psykoterapian vaikutusten arvioiminen

Keskusteluanalyyttinen tutkimus arviointihaastattelun käytänteistä

Ehrling Leena-Maria

Psykoterapian vaikutusten arvioiminen kuvaa yksityiskohtaisesti, minkälainen psykoterapian vaikutusten arviointimenetelmä on puolistrukturoitu psykiatrinen haastattelu. Haastattelun toteuttamisen ja ominaispiirteiden esittelyn lisäksi kirja osallistuu keskusteluun psykoterapiatutkimuksen menetelmistä. Se tarjoaa psykoterapiatutkimuksen käyttöön laadullista vuorovaikutuksen tutkimusmenetelmää, keskusteluanalyysiä. Teoksessa näytetään, minkälaisia käyttömahdollisuuksia keskusteluanalyysillä on psykoterapeuttisen kommunikaation erittelyssä. Joka viides suomalaisen kärsii mielenterveydenhäiriöistä. Mielenterveyttä hoidetaan psykoterapialla, joka on vuorovaikutukseen perustuva hoitokeino. Psykoterapiamuotoja on useita erilaisia; niiden kesto, työtavat ja sairauskäsitykset vaihtelevat suuresti. Mistä sitten tiedetään, mikä psykoterapia auttaa mihinkin diagnoosiin tai mikä tekee psykoterapiasta vaikuttavaa? Näiden mm. asiakkaita, psykoterapeutteja ja hoitoja kustantavia tahoja kiinnostavien kysymysten lisäksi psykoterapiatutkimuksessa tärkeä ja ajankohtainen kysymys on, miten ja millä tutkimusmenetelmillä ja –asetelmilla psykoterapiaa ja sen tuloksia tulee analysoida. Psykoterapian vaikutusten arvioiminen kuvaa yksityiskohtaisesti, minkälainen psykoterapian vaikutusten arviointimenetelmä on puolistrukturoitu psykiatrinen haastattelu. Haastattelun toteuttamisen ja ominaispiirteiden esittelyn lisäksi kirja osallistuu keskusteluun psykoterapiatutkimuksen menetelmistä. Se tarjoaa psykoterapiatutkimuksen käyttöön laadullista vuorovaikutuksen tutkimusmenetelmää, keskusteluanalyysiä. Teoksessa näytetään, minkälaisia käyttömahdollisuuksia keskusteluanalyysillä on psykoterapeuttisen kommunikaation erittelyssä.

31 €
incl. VAT 10%

ships in 2-3 weekdays

 • Publisher Sosiaalipsykologia (Helsingin yliopisto)
  Release-year 2006
  Page-count 280
  Language Finnish
  Appearance A5,pehmeäkantinen
  ISBN 9521034777
  ISSN 1457-0475