Product successfully added to your shopping cart Go to cart
Something went wrong
Not in stock

Vapaaehtoistyön ytimessä

Järjestömuotoinen vapaaehtoistyö sosiaalisten representaatioiden näkökulmasta

Marjovuo Ari

Vapaaehtoistyön ytimessä rakentaa kuvan siitä, miltä järjestössä tehtävä vapaaehtoistyö näyttää vapaaehtoisten itsensä näkökulmasta. Vapaaehtoisten käsitysten perusteella muodostetaan kokonaiskuva vapaaehtoistyön maailmasta. Tutkimuksessa tarkastellaan myös vapaaehtoistyön suhdetta rahan maailmaan. Tutkimuksen lähestymistapa on sosiaalipsykologinen. Vapaaehtoisten käsityksiä jäsennetään sosiaalisten representaatioiden teorian avulla. Tutkimuksessa hahmotellaan vapaaehtoistyön keskeistä sisältöä. Vapaaehtoistyötä koskevat käsitykset jaetaan vakaampiin ydintekijöihin ja joustavampiin perifeerisiin tekijöihin. Tutkimuksessa tarkastellaan myös palkattomuuden merkitystä vapaaehtoistyössä ja kyseenalaistetaan palkattomuuden yksiselitteisyys. Tutkimus hahmottelee vapaaehtoistyön mahdollisuuksia tarjota erityislaatuinen dereifikaatiokokemus. Teos tarjoaa näkökulmia sosiaali- ja terveysjärjestötoiminnan käytännön kehittämiseen niin johtajille, kehittäjille kuin käytännön työtä tekeville ammattilaisille ja vapaaehtoisille. Aihe on ajankohtainen, sillä vapaaehtoistyöhön ja järjestöjen toimintaan kohdistuu kasvavia vaatimuksia. Vapaaehtoistyön kehittämisessä on ymmärrettävä toiminnan erityislaatu. Ammatillisen työn menetelmät ja työkalut eivät sovi suoraan vapaaehtoistyön kehittämiseen, vaikka järjestöjen johto ja jopa vapaaehtoiset itsekin saattavat näin aluksi olettaa.

Book

24 €

Only 1 left in stock

 • Publisher Valtiotieteellinen tiedekunta (Helsingin yliopisto)
  Release-year 2014
  Page-count 194
  Language Finnish
  Series Sosiaalitieteen laitoksen julkaisuja
  Appearance B5,pehmeäkantinen
  ISBN 9789521091056
  ISSN 1798-9124