Tuotteen lisääminen ostoskoriin onnistui Siirry ostoskoriin
Jotain meni pieleen
Ei varastossa

Assessing University Students’ Prior Knowledge

Implications for Theory and Practice

Hailikari Telle

Telle Hailikari on tutkinut, millä tavalla opiskelijoiden ennakkotieto heijastuu oppimistuloksiin eri tieteenaloilla ja mitkä ovat ennakkotiedon arviointiin soveltuvat keinot ja menetelmät. Hailikarin tutkimuksessa kehitettiin malli ennakkotiedosta, jonka toimivuutta testattiin kolmella eri luonnontieteellisellä alalla. Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena oli tarkastella, miten yliopisto-opiskelijoiden korkeatasoista oppimista voidaan tukea ennakkotiedon arvioinnin avulla. Kaikkien osatutkimusten tulokset olivat yhteneväisiä keskenään ja osoittivat, että ennakkotiedon malli vaikutti toimivan johdonmukaisesti ja sitä voidaan käyttää ennakkotiedon arvioinnin välineenä. Tulokset osoittivat, että on hyödyllistä erotella laadultaan erilainen ennakkotieto toisistaan. Opiskelijoiden ennakkotieto voi olla laadullisesti hyvin erilaista ja täten johtaa myös laadullisesti erilaiseen oppimiseen. Yliopisto-opiskelijoiden ennakkotiedon taso ja pystyvyysuskomukset vaihtelevat suuresti ja tämä tulisi ottaa huomioon opetuksessa.

21 €

Varastossa

 • Julkaisija Kasvatustieteellinen tiedekunta (Helsingin yliopisto)
  Julkaisuvuosi 2009
  Sivumäärä 102
  Kieli Suomi
  Ulkoasu B5,pehmeäkantinen
  ISBN 9789521059452
  ISSN 1238-3465