Tuotteen lisääminen ostoskoriin onnistui Siirry ostoskoriin
Jotain meni pieleen
Ei varastossa

Den Finska straff- och straffprocessrätten i ett nötskal (2019)

Dan Frände, Dan Helenius

I verket ges en allmänt hållen introduktion till den finska straff- och straffprocessrätten. Först redogörs för innehållet i straffrättens allmänna läror. Intresset riktas främst mot brottsbegreppet som anger de allmänna villkoren för att ett brott ska anses ha blivit begånget. Brottsbegreppet indelas i brottsbeskrivningsenlighet, rättsstridighet och skuld. För det andra innehåller boken en genomgång av några viktiga brottstyper. Till dessa hör bl.a. dråp, våldtäkt, misshandel, stöld och bedrägeri. För det tredje ges i boken en redogörelse för det straffrättsliga påföljdssystemet. Här handlar det bl.a. om vilka typer av straff den finska straffrättsordningen tillhandahåller och om reglerna för straffmätning. Slutligen behandlas den finska straffprocessrätten. Kärnan utgörs av en beskrivning av rättegången i tingsrätten. Bland frågor som tas upp kan nämnas huvudförhandlingens gång, rätten till försvarare, rättegångskostnader och bevisning.

Boken är i första hand avsedd för urvalsprovet till juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet men kan också läsas av alla som vill ha en komprimerad bild av den finska straff- och straffprocessrätten. Dan Frände är juris doktor och innehavare av den svenskspråkiga professuren i straff- och processrätt vid Helsingfors universitets juridiska fakultet.

select_variation

Painettu kirja

105 €

Vain 1 varastossa

PDF

0 €

Varastossa

  • Julkaisija Oikeustieteellinen tiedekunta (Helsingin yliopisto)
    Julkaisuvuosi 2019
    Sivumäärä 238
    Kieli Ruotsi
    Sarjat Juridikens grunder