Tuotteen lisääminen ostoskoriin onnistui Siirry ostoskoriin
Jotain meni pieleen
Ei varastossa

Families And The Social Space Of School Choice In Urban Finland

Kosunen Sonja

Studies in Educational Sciences 267 Sonja Kosusen koulutussosiologian, kaupunkisosiologian ja perhetutkimuksen rajapinnalle sijoittuva tutkimus kohdistuu kaupunkien kouluihin ja perheiden kouluvalintoihin lapsen siirtyessä perusopetuksen alakoulusta yläkouluun 2010-luvun suomalaisessa kaupunkiympäristössä. Tutkimus koostuu neljästä tieteellisestä artikkelista ja yhteenvedosta, jossa artikkeleissa esiteltyjä tuloksia esitellään ja kehitetään edelleen suhteessa toisiinsa. Tutkimuksen aineisto koostuu 96 espoolaisen, kuudesluokkalaisen lapsen vanhemman puolistrukturoidusta teemahaastattelusta. Työssä on analysoitu, miten perheiden väliset erot kouluvalinnoissa jäsentyvät puheessa perheen kulttuurisen, sosiaalisen ja taloudellisen pääoman määrän ja komposition mukaan ja millaisia eriytyviä koulutuspolkuja nämä prosessit yhdessä symbolisesti eriytyneen kouluvalintatilan kanssa muodostavat jo perusopetusvaiheessa. Tarkastelussa on kuka valitsee, mitä valitaan ja erityisesti miten ja miksi. Perheiden koulutusstrategioihin liittyvää puhetta on tulkittu suhteessa esitettyyn huoleen kaupunkitilan sosiaalisesta ja koulujen sosiaalisesta ja tiedollis-taidollisesta eriytymisestä sekä suomalaisen, ennen yhtenäiseksi mielletyn, peruskoulun tilasta.

23 €

Varastossa