Tuotteen lisääminen ostoskoriin onnistui Siirry ostoskoriin
Jotain meni pieleen
Ei varastossa

GRUNDERNA FÖR EUROPEISK OCH INTERNATIONELL STAFFRÄTT (2016)

Helenius Dan

Straffrätten har traditionellt uppfattats som ett utpräglat nationellt rättsområde. Globaliseringen i allmänhet, och den europeiska integrationen i synnerhet, har på många sätt dock underlättat och rentav möjliggjort begåendet av brott. Denna utveckling har samtidigt skapat ett behov av en internationaliserad och europeiserad brottsbekämpning.

I denna framställning ges en koncis granskning av straffrättens europeiska och internationella dimensioner. Granskningen är uppbyggd kring tre huvudavsnitt: straffrättslig jurisdiktionsrätt, EU-straffrätt och folkstraffrätt. Det första avsnittet handlar om staters straffrättsliga jurisdiktion, dvs. straffrättens tillämplighet på förhållanden med internationella inslag. I det andra avsnittet granskas EU-straffrätten, dvs. frågan om EU-rättslig reglering av straff- och straffprocessrättslig relevans. Det tredje avsnittet granskar slutligen folkstraffrätten, eller internationell straffrätt i en snäv bemärkelse. Här handlar det om straffrättsligt ansvar som grundar sig direkt på folkrättsliga normer. Granskningen tar genomgående hänsyn till de talrika överlappningar och beröringspunkter som existerar mellan de enskilda delområdena.

Verket är i första hand avsett för inträdesförhöret till juridiska fakulteten men kan också med fördel läsas av alla som vill ha en komprimerad bild av straffrättens europeiska och internationella dimensioner.

Dan Helenius är juris doktor och svenskspråkig universitetslektor i straff- och processrätt vid Helsingfors universitets juridiska fakultet. Han disputerade år 2014 med en avhandling om straffrättslig jurisdiktion. För tillfället arbetar han med ett forskningsprojekt om ne bis in idem-förbudet i den finska straffprocessen.

select_variation

PDF

0 €

Varastossa

Painettu kirja

90 €

Varastossa

  • Julkaisija Oikeustieteellinen tiedekunta (Helsingin yliopisto)
    Julkaisuvuosi 2016
    Kieli Ruotsi
    Sarjat Oikeuden perusteet