Tuotteen lisääminen ostoskoriin onnistui Siirry ostoskoriin
Jotain meni pieleen
Ei varastossa

Huumeiden käyttäjien kuolemat Suomessa

Monimenetelmäinen tutkimus lääkkeellistymisen, sosiaalisen huonoosaisuuden ja huumeiden käyttökontekstien näkökulmasta

Rönkä Sanna

Tämän väitöstutkimuksen aihe on huumeisiin liittyvät kuolemat Suomessa. Tavoite on tarkastella, miten lääkkeellistyminen, eli lääkkeiden yhteiskunnallisen merkityksen kasvu, näkyy huumekuolemissa, mitkä sosiaaliset taustatekijät ovat yhteydessä huumekuolleisuuteen ja mikä on huumeiden käyttökontekstien rooli huumekuolemissa. Valtiotieteellisen tiedekunnan julkaisuja 107 (2018) Sosiologia

Kirja

20 €