Tuotteen lisääminen ostoskoriin onnistui Siirry ostoskoriin
Jotain meni pieleen
Ei varastossa

Ideologi, Identitet, Intervention

Nordisk dialektologi 10

Redigerad av Östman Jan-Ola , Sandström Caroline, Gustavsson Pamela & Södergård Lisa

Dialektforskning 5 Begreppen ideologi och identitet får en allt mer framskjutande plats i den globala människans värld och de förknippas allt oftare med de språkvarieteter och dialektvarieteter olika grupper använder. Den här boken diskuterar dessa begrepp med konkreta exempel från Norden och med data från speciellt nordgermanska dialekter. Boken innehåller trettiofem vetenskapliga artiklar av dialektologer verksamma i Norden, Tyskland, Kanada och Ryssland. De språkkontakter som diskuteras i boken gäller dels förhållandet mellan standard, regional varietet och lokal dialekt, dels relationen mellan dialekter av olika språk. Det här är den tionde boken i en serie publikationer som fick sin början 1978 och som behandlar olika aspekter på nordiska dialekter. Det nya är att även kontakter mellan germanska och finskugriska dialekter behandlas i denna volym.

Kirja

32 €