Tuotteen lisääminen ostoskoriin onnistui Siirry ostoskoriin
Jotain meni pieleen
Ei varastossa

Inledning till Europeiska unionens rättsordning (2018)

Susanna Lindroos-Hovinheimo

Europeiska unionens rättsordning har sin egen natur, som lägger grunden till unionens verksamhet och reglerar unionens och medlemsstaternas förhållanden. Det är svårt att förstå vad EU överhuvudtaget är om man inte har baskunskaper om dess juridiska systematik. EU:s rättsordning innehåller sina egna regler och principer, som styr unionens funktioner på många sätt. Denna framställning ger en koncis beskrivning av EU-rätten.

Den är skriven i första hand för läsare som har inga eller väldigt få kunskaper om unionsrätten. En viktig läsargrupp består av sådana studenter som läser boken som inträdeslitteratur till studier i juridik. Fokus ligger på EU-rättens allmänna drag, inte detaljkunskap. Boken innehåller bland annat diskussion om unionens historiska utveckling, EU-rättens rättskällor, de centrala EU-rättsliga institutionerna, EU-domstolens roll samt unionsrättsliga rättegångsförfaranden. I granskningen lyfts fram fundamentala frågor om unionens rättsliga och politiska ställning. Läsaren får en uppfattning om hur EU-rätten påverkar nationella rättssystem, vem som har lagstiftningsmakten i unionen samt huruvida unionen kan jämföras med en stat.

select_variation

Painettu kirja

70 €

Varastossa

PDF

0 €

Varastossa

  • Julkaisija Oikeustieteellinen tiedekunta (Helsingin yliopisto)
    Julkaisuvuosi 2018
    Sivumäärä 140
    Kieli Ruotsi
    Sarjat Juridikens grunder