Tuotteen lisääminen ostoskoriin onnistui Siirry ostoskoriin
Jotain meni pieleen
Ei varastossa

Johdatus esineoikeuden perusteisiin

Tepora Jarno

Teos on johdatus esineoikeuden keskeisiin perusteisiin. Lukijalle annetaan yleiskuva esineoikeuden systematisoinnista oikeudenalana, peruskäsitteistä ja yleisistä oikeusperiaatteista sekä varallisuusoikeudessa esille tulevista sivullissuojaongelmista ja niiden ratkaisusäännöistä. Teoksessa tarkastellaan sopimusvapautta esineoikeudessa ja esineoikeuden peruskäsitteistä muun muassa esineen, varallisuusarvoisen etuuden, hallinnan ja omaisuuden käsitettä sekä omistusoikeuden käsitteen eri elementtejä. Lisäksi teoksessa tarkastellaan yhteisomistusoikeutta, salaista omistusta kiinteistöllä sekä esinevakuuksista panttioikeutta, pidätysoikeutta, vakuusluovutusta ja omistuksenpidätystä. Varallisuusoikeuksille yhteisistä kysymyksistä esitellään julkisuusperiaate ja vilpittömän mielen suoja sekä varallisuusoikeuksien sivullissuojajärjestelmä. Teoksessa esitellään sivullissuojamuodot: saantosuoja, nautintasuoja, vaihdantasuoja, velkojansuoja ja väitesuoja silmällä pitäen erilaatuisia varallisuusobjekteja. Esineoikeudellisen ajattelun taustalla olevia tavoitteita, arvoja, kuten kunniallisen ja rehellisen vaihdannan edistämistä ja vilpittömän mielen suojaa, tarkastellaan eri yhteyksissä. Teoksen laatija, oikeustieteen tohtori Jarno Tepora on siviilioikeuden professori, jonka tutkimus- ja opetusalana on erityisesti esineoikeus Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa.

21 €

Varastossa

 • Julkaisija Oikeustieteellinen tiedekunta (Helsingin yliopisto)
  Julkaisuvuosi 2008
  Sivumäärä 276
  Kieli Suomi
  Sarjat Forum Iuris
  Ulkoasu A5,pehmeäkantinen
  ISBN 9789521037566