Tuotteen lisääminen ostoskoriin onnistui Siirry ostoskoriin
Jotain meni pieleen
Ei varastossa

Journalismin objektiivisuus

Pragmaattinen tietokäsitys ja relativismin haaste moniarvoisessa maailmassa

Lehtinen Aki Petteri

Journalismin objektiivisuus ja totuudenmukaisuus on kyseenalaistettu alan käytännössä ja tutkimuksessa. Kriitikot pitävät käsitteitä filosofisesti kestämättöminä tai käytännössä saavuttamattomina ideaaleina. Journalistista työtä ohjaavat vaihtoehtoiset käsitykset voivat kuitenkin johtaa disinformaation ja propagandan sallivaan kaikki käy -relativismiin. “Journalismin kriisi” onkin ehkä ensisijaisesti tiedollinen. Yleisöt yhä odottavat journalismilta analyyttisyyttä, kriittisyyttä ja syvällisyyttä. Ne saattaisivat tukea journalismin elinehtoja: media-alustasta riippumatonta ajankohtaistiedon luotettavuutta ja uskottavuutta. Journalismin objektiivisuus: pragmaattinen tietokäsitys ja relativismin haaste moniarvoisessa maailmassa vastaa tiedolliseen kriisiin pragmatistisen filosofian pohjalta. Pragmaattinen objektiivisuus on kokonaisvaltainen tietokäsitys, joka selkeyttää 1) journalismin autonomiaa suhteessa kilpaileviin ajankohtaisinformaation tuottajiin pluralistisessa demokratiassa, 2) journalistien ammatillista itseymmärrystä ja tiedollista toimintaa ei-relativistisessa kehyksessä sekä 3) journalismin ja sen tutkimuksen keinotekoista erottelua, jonka ylittäminen pragmaattisella tietokäsityksellä auttaa kohtaamaan relativismin tiedolliset, eettiset ja yhteiskunnalliset haasteet. Pragmaattinen objektiivisuus keskittyy tiedonhankinnan menetelmään ja sitä ohjaaviin normeihin totuudenmukaisen tiedon tavoittelussa. Kehiteltävä malli pyrkii yhtäältä huomioimaan journalismin nykytilanteen ja toisaalta parantamaan käsitteellisiä välineitä osaksi pitkäjänteistä ja monitieteellistä journalismin ja demokratian tutkimusprosessia. Valtiotieteellisen tiedekunnan julkaisuja 15 (2016) Viestintä

23 €
sis. ALV 10%

toimitetaan 2-3 arkipäivässä