Tuotteen lisääminen ostoskoriin onnistui Siirry ostoskoriin
Jotain meni pieleen
Ei varastossa

Kansalaisuus työyhteisön arjessa

Maahanmuuttajien kertomuksia työelämästä

Katisko Marja

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää millaiseksi Suomessa asuvien ja työskentelevien maahanmuuttajien kansalaisuus rakentuu työyhteisön arjessa. Tutkimuksen keskeisin käsite on kulttuurinen skripti, joka perustuu vallalla oleviin tietämisen muotoihin, ja jotka rakentuvat eri tavoin eri aikoina ja eri kulttuureissa. Tutkimuksen keskiössä ovat työelämän skriptien yhteentörmäykset sekä vaikeudet niiden ymmärtämisessä ja soveltamisessa. Tutkimuksessa maahanmuuttajien työelämäkokemuksia lähestytään kertomuksen tutkimuksen kautta. Tutkimusaineisto koostuu yhdeksän Suomessa vakituisesti asuvan ja työskentelevän maahanmuuttajan työelämäkertomuksista. Kutakin haastateltavaa on haastateltu 2–4 kertaa joten tutkimus koostuu 26 haastattelusta. Tutkimusaineistoa on analysoitu havaitsemisen, tuntemisen ja toiminnan lähtökohdista käsin. Tutkimusaineiston järjestelemiseksi on hyödynnetty Deborah Tannenin ja William Labovin sekä Matti Hyvärisen odotusanalyysin menetelmää kulttuuristen skriptien paikantamiseksi. Lisäksi aineiston analyysiin on käytetty David Hermanin käsitteitä kertomuksissa muodostuvista osallistujarooleista ja tapahtumalajeista. Lähtökohtana analyysissä on että maailma, tapahtumat ja kokemukset eivät määrää käytettävissä olevia prosesseja, vaan ne ovat aina puhujan ja kertojan omia kulttuurisesti ja yksilöllisesti ankkuroituneita valintoja.

25 €

Varastossa

 • Julkaisija Valtiotieteellinen tiedekunta (Helsingin yliopisto)
  Julkaisuvuosi 2011
  Sivumäärä 176
  Kieli Suomi
  Sarjat Sosiaalitieteen laitoksen julkaisuja
  Ulkoasu B5,pehmeäkantinen
  ISBN 9789521067006