Tuotteen lisääminen ostoskoriin onnistui Siirry ostoskoriin
Jotain meni pieleen
Ei varastossa

Kehittävän kuntoutuksen mahdollisuudet

Tutkimus Aslak-kuntoutuksen työkytkennän ja asiakkuuden rakentumisesta

Ylisassi Hilkka

Työhön liittyvän kuntoutuksen tehtävänä on ylläpitää työvoiman työkykyisyyttä ja tukea työurien pidentämistä. Hilkka Ylisassin tutkimuksen tavoitteena on selvittää työhön liittyvän kuntoutuksen rakentumista käytännössä, sen haasteita ja uudistumisen mahdollisuuksia. Tutkimuksen viitekehyksenä on kulttuurihistoriallinen toiminnan teoria ja kehittävä työntutkimus. Kuntoutuksen työkytkennän kehityshypoteesin pohjalta Ylisassi on tutkinut nykyistä kuntoutustoimintaa empiirisesti aineistolla, joka on kerätty Aslak-kuntoutuksesta. Tutkimus osoittaa, että Aslakin asiakkuus ja työkytkentä rakentuvat yhdessä ristiriitaisena toimintana monimerkityksellisine kohteineen, häiriöalueineen ja uudistumisen merkkeineen. Aslakin infrastruktuuri pitää sisällään keskenään erilaisia toiminnan ydinajatuksia. Näkyvimmin Aslak-toiminta rakentuu lääkinnällisen kuntoutuksen perustalle. Sen päälle rakennettu ammattiin liittyvän kuormituksen tunnistamista ja korjaamista tukeva rakennelma on jäänyt ohuemmaksi ja Aslakin alkuperäinen työkytkentä on joutunut koetukselle kohdatessaan muuttuvasta työelämästä tulevien kuntoutujien työhyvinvoinnin ongelmat. Tutkimuksen johtopäätös on, että kuntoutuksen työkytkennän rakentaminen on haastavaa sekä asiakkaan että kuntoutustyöntekijän kannalta. Kuntoutujien oman työn kehittävälle käsittelylle kuntoutuksen näkökulmasta ei ole luotu sitä tukevaa infrastruktuuria, vaan toiminta on jäänyt yksittäisten välinekehittelyjen varaan. Tutkimuksen perusteella Aslakin uudistumisen mahdollisuudet ovat asiakkuuden ja työelämän muutoksissa sekä niihin liittyvän infrastruktuurin innovaatioissa.

29 €

Varastossa

 • Julkaisija Kasvatustieteellinen tiedekunta (Helsingin yliopisto)
  Julkaisuvuosi 2009
  Sivumäärä 367
  Kieli Suomi
  Sarjat Faculty of Educational Sciences - Research report
  Ulkoasu B5,pehmeäkantinen
  ISBN 9789521056611