Tuotteen lisääminen ostoskoriin onnistui Siirry ostoskoriin
Jotain meni pieleen
Ei varastossa

´Kivi kengässä´ – Opettajat yrittäjyyskasvatuksen kentällä

Tutkimus koulun ja paikallisyhteisön kumppanuudesta

Käyhkö Leena

Kasvatustieteellisiä tutkimuksia 263 Uudet oppimisympäristöt ovat avanneet koulun rajoja ottamalla koulun toimintaan mukaan erilaisia yhteiskunnallisia toimijoita. Yrittäjyyskasvatuksessa on yrittäjyys muodostunut yhdeksi keskeisiksi ympäristöksi ja yhteiskunnalliseksi kontekstiksi oppimisessa. Siitä on tullut eurooppalainen ja kansallinen koulutuspoliittinen ja opetussuunnitelmallinen sisältö. Yrittäjyyskasvatusta on tutkittu kasvatustieteen näkökulmasta vähän. Yrittäjyyskasvatustutkimuksessa on esitetty tarve holistisemmalle kasvatustieteen antamalle teoreettiselle ajattelulle sen liiketaloudellisen ja arvoista ’neutraalin’ korostuksen vastapainoksi. Tässä tutkimuksessa tutkitaan yrittäjyyskasvatusta koulun ja yhteiskunnan välisen suhteen näkökulmasta oppimisteoreettisena kysymyksenä. Tutkimus käyttää teoreettismetodologisena viitekehyksenä kulttuuurihistoriallista toiminnan teoriaa.

22 €

Varastossa