Tuotteen lisääminen ostoskoriin onnistui Siirry ostoskoriin
Jotain meni pieleen
Ei varastossa

Kohteena käännös

Uusia näkökulmia kääntämisen ja tulkkauksen tutkimiseen ja opiskelemiseen

Helin Irmeli, Yli-Jokipii Hilkka

Onko käännöstutkimuksessa särmää, kirjassa kysytään ja osoitetaan, että käännöstutkimus on viime vuosikymmenten aikana muuttunut. Tärkeää on nykyisin tutkia käännöstieteen, kääntäjien ja käännösten asemaa tiedeyhteisössä ja ympäröivässä yhteiskunnassa. Käännöstiede on oma tieteenalansa, jolla on omat teoriat, omat metodit ja omat tavoitteet, mikä ei silti estä yhteistyötä lähitieteenalojen kanssa. Nopeasti teknistyneen tekstinkäsittelyn ja konekääntämisen kokeilujen ristiaallokossa on hyvä tietää, että kääntäminen on luovuutta, ideointikykyä, rajatonta uteliaisuutta ja kulttuurintuntemusta vaativaa työtä, johon ajatteluun kykenemätön kone ei yksinään pysty. Ajatellaan vaikkapa kääntäjää kaunokirjallisen teoksen tai lyriikan äärellä, kuten tässä kirjassa myös tehdään. Kohteena käännös – Uusia näkökulmia kääntämisen ja tulkkauksen tutkimiseen ja opiskelemiseen on käännöstieteellistä tutkimusta ja kääntämisen opiskelua käsittelevä artikkelikokoelma, jonka kirjoittajat ovat Helsingin yliopiston käännöstieteen laitoksen opettajia ja muita tutkijoita. Kirjassa on 11 artikkelia, jotka edustavat laajaa kirjoa teoreettisista pohdinnoista käytännön käännösesimerkkeihin. Ne osoittavat, että käännöstutkimus on viime vuosikymmenten aikana muuttunut vastineiden ekvivalenssin ja adekvaattisuuden määrittelemisestä käännösten vastaanoton ja funktion tutkimuksen kautta tarkastelemaan käännöstieteen, kääntäjien ja käännösten asemaa tiedeyhteisössä ja ympäröivässä yhteisössä. Artikkelit on ryhmitelty viiteen osaan: Käännöstiede muutoksessa, Opetuksen nykynäkökulmia, Multisemiotiikka ja multimedia, Kääntäjä kaunokirjallisen teoksen äärellä ja kääntäjä lyriikan äärellä. Raikkaasti kirjoitettujen ja osuvien esimerkkien avulla kirjoittajat osoittavat, että kääntäminen on luovuutta, ideointikykyä, rajatonta uteliaisuutta ja kulttuurintuntemusta vaativaa työtä, johon ajatteluun kykenemätön kone ei yksinään pysty.

32 €

Varastossa

 • Julkaisija Nykykielten laitos (Helsingin yliopisto)
  Julkaisuvuosi 2008
  Sivumäärä 266
  Kieli Suomi
  Sarjat Käännöstieteen laitoksen julkaisuja
  Ulkoasu A5,pehmeäkantinen
  ISBN 9789521044052
  ISSN 1796-0150