Tuotteen lisääminen ostoskoriin onnistui Siirry ostoskoriin
Jotain meni pieleen
Ei varastossa

Kolmas sektori mielenterveystyön hallinnassa

Yhdessä julkisen ja yksityisen sektorin kanssa

Nykäsenoja Jaakko

Politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksen julkaisuja 26, Yleinen valtio-oppi Mielenterveystyö on noussut keskeiseksi yhteiskunnalliseksi kysymykseksi viime vuosikymmenten aikana. Laitoshoidon vähentäminen ja avohoidon kehittäminen, masennusdiagnoosien lisääntyminen, uudet psyyken lääkkeet ja järjestöjen määrän kasvu ovat olleet ja ovat edelleen mielenterveystyön, mielenterveyden ja sen häiriöiden hoidon olennaisia osatekijöitä. Tämän tutkimuksen kohteena on yhteiskunnan kolmen sektorin – julkisen, yksityisen ja järjestöpohjaisen, ns. kolmannen sektorin – toiminta mielenterveystyössä. Mielenterveyden häiriöt aiheuttavat kansanterveydellisiä ja –taloudellisia haasteita, minkä vuoksi niiden syiden ja seurausten sekä hallinnan ymmärtäminen on tärkeää. Mielenterveystyö on laaja- ja moniulotteinen ilmiö. Siksi sen tutkimus-traditio on luonteeltaan poikkitieteellinen. Mikään tieteenala ei yksin ”omista” mielenterveyttä tutkimusalueena, joka on luonteva kohde muun muassa lääketieteelle, sosiaalipolitiikalle, psykologialle sekä politiikan ja hallinnon tutkimukselle. Koko kentän hahmottaminen olisi siten lähes mahdoton tehtävä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on mielenterveystyön sektorikohtaisen ja sektoreita yhdistävän hallinnan (governance)selvittäminen. Käsitteenä hallinta lähestyy yhteiskunnan kokonaisetua. Miten voitaisiin ohjata eri osapuolia niin, että saataisiin aikaan ”ideaalinen” tai ainakin toteuttamiskelpoinen linja vaikkapa mielenterveystyölle? Tätä varten tarvitaan sektoreiden toimintaedellytysten tunnistamista, selkeää vastuunjakoa ja koordinointia. Mielenterveystyöhön syntyi paikallinen järjestötoiminta eli kolmas sektori laitoshoidon alasajon myötä 1980- ja 1990 – luvuilla. Järjestötyö sisältää sekä ammatillisen että vapaaehtoistyön ja toisaalta auttajat ja autettavat, jotka vertaistuen myötä myös limittyvät toisiinsa. Tutkimuskohteena mielenterveysyhdistykset sekä yleensä sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat saaneet vain vähän huomiota. Tutkimuksen tuloksia soveltaen esitetään näkökulmia mielenterveystyön käytännön kehittämiseen ja hallintaan.

25 €
sis. ALV 10%

toimitetaan 2-3 arkipäivässä