Tuotteen lisääminen ostoskoriin onnistui Siirry ostoskoriin
Jotain meni pieleen
Ei varastossa

OM SÄRSKILDA BROTT OCH ALLMÄNNA LÄROR (2014)

Frände Dan

I verket behandlas två centrala delar av straffrätten. För det första redogörs för innehållet i straffrättens allmänna läror. Med detta avses främst brottsbegreppet som anger de allmänna villkoren för att ett brott skall anses ha blivit begånget. Här kan nämnas brottsbeskrivningsenlighet, rättsstridighet och skuld.

För det andra innehåller häftet en genomgång av vissa viktiga brottstyper. Till dessa hör bl.a. dråp, misshandel, tagande av gisslan, hemfridsbrott, ärekränkning, stöld, förskingring, utpressning, bedrägeri och sabotage (mordbrand).

Häftet är i första hand avsett för inträdesförhöret till juridiska fakulteten men kan även med fördel läsas av alla som vill ha en komprimerad bild av den finska straffrätten.

Dan Frände är juris doktor och innehavare av den svenskspråkiga professuren i straff- och processrätt vid Helsingfors universitets juridiska fakultet.

select_variation

PDF

0 €

Varastossa

Painettu kirja

40 €

Varastossa

  • Julkaisija Oikeustieteellinen tiedekunta (Helsingin yliopisto)
    Julkaisuvuosi 2014
    Sivumäärä 184
    Kieli Ruotsi
    Sarjat Juridikens grunder