Tuotteen lisääminen ostoskoriin onnistui Siirry ostoskoriin
Jotain meni pieleen
Ei varastossa

Onko varhaisen tuen päiväkoti mahdollinen?

Tutkimus varhaiskasvatuksen yhteisöllisestä kehittämisestä

Kaukoluoto Eeva

Maassamme noin 400 000 alle kouluikäisestä lapsesta joka toinen on kunnallisessa päivähoidossa. Yhteistyö lasten vanhempien ja noin 50 000 päivähoidon ammattilaisen kesken on monimuotoista ja päivittäistä. Kaukoluodon tutkimuksen tavoitteena oli kehittää päiväkodin kasvatusyhteistyötä. Tutkija nalysoi päiväkodin kasvatustyön ja -yhteistyön kehityshistoriaa ja -haasteita osana pääkaupungin ja valtakunnallisen päivähoidon muutosta. Tutkimusaineiston päälähteenä ja kokeilupäiväkotina oli kansanlastentarhan traditioon kiinnittyvä, vuonna 1963 käynnistynyt lastentarha- ja -seimilaitos – maan ensimmäinen lähiöpäiväkoti. Se antoi tutkimukselle päiväkodin, paikallisyhteisöllisen ja hyvinvointivaltiollisen monipuolisen ja rikkaan tutkimusperspektiivin. Tutkimus johti kysymään muun muassa, mitkä tekijät ovat aiheuttaneet sen, että esimerkiksi pääkaupungissa lastensuojelua tarvitsevien alle kouluikäisten lasten määrä ja osuus ikäryhmästä ovat kasvaneet merkittävästi 1990-luvun alkupuolelta lähtien samaan aikaan kun lasten määrä on vähentynyt. Millaisia sosiaalipoliittisia vaikutuksia nykymuotoisella toimintamallilla on tuotettu lasten, vanhempien ja perheiden elämään ja millaisia pidemmän aikavälin kunta- ja valtiontaloudellisia vaikutuksia voidaan arvioida olleen? Monitieteinen tutkimusprosessi sekä edellytti että tuotti uusia kasvatussosiologisia käsitteitä ja malleja, kuten ”ihmiseltä-ihmiselle” kolmiulotteisen generatiivisen vuorovaikutustyön mallin ja lapsen toiminta- ja kasvuyhteisöjen lokaalis-globaalin mallin/teorian sekä monisubjektisen toimijuuden ja yhteisöllinen luoman käsitteet.

36 €

Vain 1 varastossa

 • Julkaisija Kasvatustieteellinen tiedekunta (Helsingin yliopisto)
  Julkaisuvuosi 2010
  Sivumäärä 326
  Kieli Suomi
  Sarjat Studies in Educational Sciences
  Ulkoasu B5,pehmeäkantinen
  ISBN 9789521059605
  ISSN 1798-8322