Tuotteen lisääminen ostoskoriin onnistui Siirry ostoskoriin
Jotain meni pieleen
Ei varastossa

Opettajien ammatillisen kehittymisen jatkumo

− yliopiston ja koulujen kumppanuus

Helin Mari

Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen jatkumon muodostaminen on haasteellista. Ongelmana on perusperiaatteen sekä yleisen mallin puuttuminen täydennyskoulutuksen taustalta. Tutkimuksessa tarkastellaan tulevaisuuden täydennyskoulutusmallia ja -tarpeita Suomessa. Täydennyskoulutuksen konkreettiset tarpeet selvitettiin systemaattisella kirjallisuuskatsauksella. Kansainvälisten täydennyskoulutustapausten taustalla olevia ammatillisen kehittymisen malleja verrattiin dokementtianalyysilla tuotettujen Suomen tulevaisuuden täydennyskoulutustavoitteiden kanssa. Samalla nähtiin suomalaiseen täydennyskoulutukseen liittyvien ammatillisen kehittymisen mallien sijoittuminen opettajankoulutuksen lähestymistapoihin. Lisäksi selvitettiin opettajien täydennyskoulutukseen liittyvien kotimaisten asiantuntijatahojen näkemyksiä täydennyskoulutuksesta fokusryhmähaastatteluin. Ryhmiä oli opettajien, rehtoreiden sekä koulutoimen henkilöstön lisäksi yliopiston opettajankoulutustahosta, muista opettajille koulutusta järjestävistä tahoista sekä päättäjätahosta. Täydennyskoulutus läpi työelämän ammatillisen kehittymisen jatkumona tulisi olla jokaisen opettajan oikeus ja velvollisuus. Opettajien palkkauksen joustaessa koulutukset voisivat vaikuttaa työtehtäviin ja työssä suoriutumiseen. Yliopiston tutkimustiedon hyödyntäminen nähtiin tärkeäksi. Täydennyskoulutusjatkumoista tärkeimpinä nousivat esille mentorointi ja yhteisöllisyys. Yhteisöllisyyttä voidaan pitää tulevaisuuden täydennyskoulutuksen kulmakivenä työyhteisöjen kehittyessä oppivina organisaatioina. Täydennyskoulutuksen rahoittajatahoksi nähtiin hyvin yksimielisesti valtio ja kunta. Täydennyskoulutuksen konkreettisista tarpeista tuloksissa korostuivat myös yhteistyö, työyhteisö ja sitoutuminen. Jatkumomallisessa täydennyskoulutuksessa on neljä pitkittäistä jatkumoa, joita edeltää ensivaiheen induktiokoulutus. Jatkumot ovat tutkimussuuntautunut, käytännön työelämän tarpeisiin liittyvä, kumppanuuspainotteinen sekä päivitysjatkumo. Jatkumot mahdollistavat joustavan täydennyskoulutusmahdollisuuden opettajille. Pakolliset moduulit takaisivat jokaisen opettajan päivittävän tietojaan ajoittain. Samalla mahdollistuu myös jatkuvampi itsensä kehittäminen. Tulevaisuuden täydennyskoulutuksen suuntana ja jokaisen jatkumon sisällä toteutuu oppiva yhteisöllinen kouluttautuminen.

Kirja

28 €

Varastossa

 • Julkaisija Opettajankoulutuslaitos (Helsingin yliopisto)
  Julkaisuvuosi 2014
  Sivumäärä 214
  Kieli Suomi
  Sarjat Research Reports of the Department of Teacher Education
  Ulkoasu B5,pehmeäkantinen
  ISBN 9789521095290
  ISSN 1799-2508