Tuotteen lisääminen ostoskoriin onnistui Siirry ostoskoriin
Jotain meni pieleen
Ei varastossa

Osaamisen kehittäminen suomalaisella televisiotoimialalla siirryttäessä digitaaliseen tuotantoon ja jakeluun

Uronen Ilkka

Suomalaisella televisiotoimialalla on siirrytty tuotantokeskeisestä asiakaslähtöiseen liiketoimintaan. Asiakkaan tunteminen sekä kyky reagoida muutoksiin voivat olla ratkaiseva kilpailuetu silloin, kun samantyyppisiä sisältötuotteita ja palveluja on tarjolla runsaasti. Asiakaslähtöisyyden voisi tämän tutkimuksen yhteydessä määritellä osaamisvaatimukseksi sekä yrityksessä vallitsevaksi kulttuuriksi, jonka avulla yritys voi uudistua liiketoiminnassaan. Tässä tutkimuksessa arvioidaan suomalaisen televisiotoimialan strategista osaamista 2000-luvun alussa sekä digitalisoinnin jälkeisessä muutoksessa. Tutkimuskohde on televisiotoimialan osaaminen, ja tutkimusongelma on osaamisen sekä liiketoiminnan välinen suhde. Lähestymällä television liiketoimintaympäristöä ja osaamista eri näkökulmista tutkimus tarjoaa vastauksia siihen, mikä on yksilön, tiimin ja yritystason osaamisen merkitys sekä rooli televisioyhtiöiden liiketoiminnassa. Lisäksi tutkimuksessa arvioidaan sitä, mitkä tekijät vaikuttavat yritysten osaamiseen ja osaamisen kehittämiseen. 2000-luvun alun televisiotoimialan muutoksen keihäänkärkiä olivat internet, yhdentyminen monikanavajakelussa, formaattien ja maksukanavien tuleminen, tuotantoyhtiöiden kansainvälistyminen sekä median yleinen digitalisoituminen. Nämä kaikki tekijät vaikuttivat television tuote- ja palveluprosesseihin, jakeluun ja osaamiseen. Erityisesti televisiosisältöjen sekä internetjakelun yhdistymisen seuraukset ovat olleet mullistavia. Internet on asettanut televisioyhtiöt uudenlaiseen kilpailutilanteeseen ja osaamisesta on tullut keskeinen kilpailutekijä. Tutkimustulokset perustuvat ensisijaisesti vuonna 2008 tehtyihin teemahaastatteluihin ja niiden arviointiin suhteessa Michael Porterin kilpailustrategiaan. Tehdyissä haastatteluissa digitalisoimisen mukanaan tuomat osaamisvaatimukset nähtiin osin uhkana, jonka mukaan perinteinen television liiketoiminta muuttuu ennakoimattomasti ja ammattikuvat pirstoutuvat. Toisaalta uudet osaamisvaatimukset nähtiin mahdollisuutena uudenlaisten televisiosisältöjen ja palveluiden luomiseksi sekä keskeisenä tulevaisuuden kilpailutekijänä. Lisäksi muun tutkimusaineiston perusteella tehdään johtopäätöksiä televisiotoimialan kehityksestä sekä tapahtuneista muutoksista liiketoiminnassa ja osaamisessa digitalisoimisen jälkeen. Valtiotieteellisen tiedekunnan julkaisuja 3 (2016) Viestintä

19 €
sis. ALV 10%

toimitetaan 2-3 arkipäivässä