Tuotteen lisääminen ostoskoriin onnistui Siirry ostoskoriin
Jotain meni pieleen
Ei varastossa

Potilas ja hoitotakuu terveyspolitiikan ristiaallokossa

Potilaan asema ja hoitotakuu uudistuksena valtionhallinnon sekä kansanterveysjärjestöjen näkökulmasta 2004–2010

Häikiö Kaarina

Kasvatustieteellisiä tutkimuksia 265 Tutkimuksen tarkoitus on valottaa potilaan asemaa terveyspolitiikassa, joka koskee potilaan hoitoon pääsyn turvaamista ja hoidon tason parantamista. Tutkimus keskittyy potilaisiin ja hoitotakuuseen valtionhallinnon ja järjestöjen näkökulmasta vuosina 2004–2010. Hoitotakuu on ainoa lainsäädännöllinen kokonaisuus, joka antaa potilaalle konkreettista varmuutta hoitoon pääsystä ja hoidon tasosta. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys mukailee Ruth Wodakin diskurssihistoriallista lähestymistapaa koskevaa kieliteoreettista mallia. Tämän tutkimuksen kolmitasoinen teoreettinen viitekehys rakentuu taustalla vaikuttavasta ajankuvasta ja aikalaisdiagnoosista, erityisilmiöistä, kuten potilaasta toimijana terveyspoliittisessa keskustelussa, sekä kielen hallinnasta. Tutkimuksen tehtävä on kuvata potilaiden asemaa hoitotakuun yhteydessä ja luoda käsitys valtionhallinnon eri toimijoiden ja kansanterveysjärjestöjen suhteesta tähän uudistukseen kansallisessa terveyspolitiikassa vuosina 2004–2010. Tutkimus vastaa kysymyksiin, joissa keskitytään potilaan asemaan sekä valtionhallinnon ja kansanterveysjärjestöjen hoitotakuusuhteeseen. Tutkimusaineisto käsittää valtionhallinnon ja järjestöjen dokumentteja, aineiston asiantuntijoiden haastatteluista sekä Helsingin Sanomien artikkeleita. Sisällönanalyysista siirrytään ajoittain diskurssianalyysiin.

Kirja

27 €

Varastossa