Tuotteen lisääminen ostoskoriin onnistui Siirry ostoskoriin
Jotain meni pieleen
Ei varastossa

Ruoan ja ruumiin rajat

Syömishäiriöt ja syömisen ongelmat internetkeskusteluissa

Valkendorff Tiina

Neljästä tieteellisestä artikkelista ja niiden yhteenvedosta koostuvan väitöskirjan tutkimuskohteena ovat syömisen ja ruumiin merkitykset. Nykyään syömiseen kytkeytyy esimerkiksi esteettisiä, moraalisia, eettisiä, terveydellisiä, poliittisia ja taloudellisia ulottuvuuksia. Syömisen ympärille voi muotoutua elämäntapa, minkä lisäksi syömisestä näyttää tulleen myös ongelma, mitä syömishäiriöitä sekä lihavuutta koskeva yhteiskunnallinen diskurssi ilmentää. Väitöskirjan tutkimustehtävänä on selvittää, millaisia merkityksiä syömiseen ja ruumiiseen liitetään nyky-yhteiskunnassa? Miten ja miksi syöminen ja ruumis rakentuvat nyky-yhteiskunnassa ongelmaksi? Väitöskirjassa tarkastellaan keskustelua syömishäiriöistä, terveellisistä ja epäterveellisistä elämäntavoista sekä lihavuudesta. Tutkimuksen tärkein teoreettinen viitekehys koostuu ruumiintutkimuksesta, jonka alla aihetta tarkastellaan edelleen hallinnallisuuden, terveyden tutkimuksen ja uskontoteorian näkökulmasta. Tutkimuksen näkökulma on sosiologinen ja perustuu sosiaalisen konstruktionismin mukaiseen ajattelutapaan. Sen mukaisesti tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita siitä, miten maallikot keskustelevat syömisestä ja ruumista, ja millaista tietoa he tuottavat. Tutkimusaineisto koostuu suomalaisilla internetin keskustelupalstoilla käydyistä keskusteluista vuosina 2004–2010. Aineiston keskustelut koskevat syömishäiriöitä, ortoreksiaa ja terveellisiä elämäntapoja sekä lihavuutta ”itse aiheutettuna” ongelmana. Aineisto analysoidaan laadullisen sisällön- ja diskurssianalyysin avulla. Syöminen on ruumillistunutta, millä viitataan syömisen ja ruumiin välisen suhteen korostumiseen: oikeanlaisten ruumiiden katsotaan syntyvän oikein ja vääränlaisten ruumiiden väärin syömällä. Syömisen ja ruumiin merkitykset ovat kategorisia, mitkä ilmenevät laihuuden ja terveyden ihanteina sekä niiden vastakohtina, epäterveellisyyden ja lihavuuden ongelmina. Syömishäiriöt kytketään yleensä laihuuteen, mutta tutkimuksen mukaan ne voivat kulminoitua laihuuden sijasta myös terveyden tavoitteluun. Tutkimus korostaa syömisen ongelmien voivan siten ilmetä monin tavoin. Kulttuuriset ihanteet voivat äärimmäistyä kahteen suuntaan: ihanteiden ylisuorittamiseen ja ihanteita vastaamattomien ihmisten leimaamiseen. Ylisuorittamisen myötä ihanne voi muuttua ehdottomaksi elämää määrittäväksi asiaksi, jolloin laihuuden tai terveyden tavoittelusta voi tulla myös uskonnonkaltainen elämänsisältö. Tämän myötä oikeanlaisen ruumiin tavoittelusta voi tulla pakottavaa, ja ruumiin hallinnasta riippuvuus, addiktio. Yhteiskunnallisten ideaalien rinnalla korostetaan myös ihanteiden vastakohtia. Tutkimuksen mukaan lihavuutta ja epäterveellisyyttä pidetään ongelmina, jopa eräänlaisena kulttuurisena likana, johon kohdistetaan vihapuhetta. Nyky-yhteiskunnassa syömisen merkitys on ruumiillistuneessa rajanvedossa, oikean ja väärän kysymyksessä. Vaikka kulttuurissa määritetään jatkuvasti sitä, millaisia oikeanlaiset ruumiit ovat ja miten niitä tulee tavoitella, niin elämäntavan ja ongelman välinen raja on vaikea määrittää.

24 €
sis. ALV 10%

toimitetaan 2-3 arkipäivässä

 • Julkaisija Valtiotieteellinen tiedekunta (Helsingin yliopisto)
  Julkaisuvuosi 2014
  Sivumäärä 172
  Kieli Suomi
  Sarjat Sosiaalitieteen laitoksen julkaisuja
  Ulkoasu B5,pehmeäkantinen
  ISBN 9789521091131
  ISSN 1798-9124