Tuotteen lisääminen ostoskoriin onnistui Siirry ostoskoriin
Jotain meni pieleen
Ei varastossa

Språk och språkideologier i radio och tv

Standardspråk och språkstandarder i finlandssvenska radiooch tv-nyheter

Stenberg-Sirén Jenny

Denna sociolingvistiska studie undersöker språket och språkideologierna vid de finlandssvenska radio- och tv-nyheterna 1970–2009. Fokus ligger på uttalet i upplästa nyhetstexter samt på journalisternas åsikter och attityder till språket, till språknormerna och till olika språkvarieteter. Uttalet analyseras utgående från uttalsrekommendationer i Svenska Yles interna handböcker och studien är såväl deskriptiv som diakront jämförande.

Kirja

30 €

 • Julkaisija Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos
  Julkaisuvuosi 2018
  Sivumäärä 220
  Kieli Ruotsi
  Sarjat
  Ulkoasu
  ISBN 9789515140081
  ISSN 1795-4428