Tuotteen lisääminen ostoskoriin onnistui Siirry ostoskoriin
Jotain meni pieleen
Ei varastossa

Strategiatyöstä tulevaisuustyöhön

Toiminnallinen Tapaustutkimus Suomen Luonnonsuojeluliitossa

Ketola Tarja

Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 2015:11 Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kansalaisjärjestön tulevaisuustyötä sekä siihen liittyvää viestintää. Strategisen johtamisen käsitteet (kuten strategia ja visio) ja suunnittelumallit ovat levinneet laajasti järjestöihin. Liiketaloustieteen puolella kehitettyjen käsitteiden ja ajatusmallien siirtäminen kansalaisjärjestöön sellaisinaan on kuitenkin ongelmallista erilaisen kontekstin sekä siihen liittyvien erilaisten arvojen ja ideologioiden vuoksi. Tutkimuksessa esitellään proaktiivisesti toimivan kansalaisjärjestön tulevaisuustyön ja viestinnän malli, joka ottaa huomioon kansalaisjärjestön ominaislaadun yleishyödyllisenä, pääosin vapaaehtoistyöhön perustuvana organisaationa, joka on hallinnollisesti riippumaton ulkopuolisista tahoista ja jossa asioista päätetään demokraattisesti. Malli perustuu avoimuuteen, jäsenistön mahdollisimman laajaan osallistumiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun sekä dialogiseen viestintään ja kiinnittää erityistä huomiota käsitteisiin. Tutkimus tuo esille myös kansalaisjärjestöön ja sen tulevaisuustyöhön liittyviä viestinnällisiä painotuksia. Viestinnän rituaalinen, yhteisyyttä luova funktio sekä yhteinen merkitysten tuottaminen painottuvat kansalaisjärjestössä ja nousevat rakenteita ja prosesseja tärkeämmiksi. Yhteiset keskustelut ja neuvottelut toiminnan suunnasta ja sisällöstä sekä tunnepohjainen sitoutuminen mahdollistavat kollektiivisen identiteetin vahvistumisen ja näin ylläpitävät toimijoiden motivaatiota. Käytännön suosituksena tutkimus tuo esille tekijöitä, joita tulisi ottaa huomioon kansalaisjärjestön tulevaisuustyössä.

39 €
sis. ALV 10%

toimitetaan 2-3 arkipäivässä