Tuotteen lisääminen ostoskoriin onnistui Siirry ostoskoriin
Jotain meni pieleen
Ei varastossa

SUOMEN VALTIOSÄÄNTÖ JA EUROOPAN UNIONI (2019)

Salminen Janne

Tässä teoksessa tarkastellaan tiiviisti suomalaisen valtiosäännön suhdetta Euroopan unionin oikeusjärjestykseen. Tarkastelut kohdistuvat yhtäältä Suomen valtiosäännön muutokseen ja toisaalta Suomen liittymistä koskevaan liittymissopimukseen sekä Euroopan unionin perustana olevien sopimusten muutosten kansalliseen käsittelyyn ja näiden limittymiseen toistensa kanssa. Teoksesta piirtyy käsitys kotimaisen valtiosäännön eurooppalaistumisesta näissä yhteyksissä. Tarkasteluun tulevat muun muassa ne muutokset, joita tehtiin perustuslain tarkistuksessa 2010-luvun alussa. Samoin huomiota kiinnitetään yleisempiin ja periaatetasoisiin valtiosääntöidentiteettiä koskeviin muutoksiin.

Janne Salminen on julkisoikeuden professori Turun yliopistossa. Teos perustuu hänen tutkimukseensa ”Yhä läheisempään liittoon? Tutkielmia valtiosäännön integraationormin sisällöstä ja vaikutuksista” (Turun yliopisto 2015).

select_variation

Painettu kirja

63.35 €

Varastossa

PDF

0 €

Varastossa

  • Julkaisija Oikeustieteellinen tiedekunta (Helsingin yliopisto)
    Julkaisuvuosi 2019
    Sivumäärä 96
    Kieli Suomi
    Sarjat Oikeuden perusteet