Tuotteen lisääminen ostoskoriin onnistui Siirry ostoskoriin
Jotain meni pieleen
Ei varastossa

Svenskan i Finland 17

Redigerad av Beatrice Silén, Anne Huhtala, Hanna Lehti-Eklund, Jenny Stenberg-Sirén och Väinö Syrjälä

Vid konferenserna i serien Svenskan i Finland samlas forskare, lärare och doktorander från finländska universitet och forskningsinstitut med inriktning på svenska språket eller nordiska språk. Konferenserna är ett forum för presentation av forskningsresultat, inriktningar och projekt som rör svenska språket i allmänhet och dess användning i Finland i synnerhet. I denna volym publiceras 12 artiklar som bygger på presentationerna på den sjuttonde konferensen för beskrivningen av svenskan i Finland som ägde rum i Helsingfors den 18–19 maj 2017. Temat för konferensen var Finlandssvenskan i en föränderlig värld, vilket framför allt belystes av plenarföredragen. Det först föredraget finns med i volymen. Centrala teman under konferensen var språkinlärning och översättning och språkgranskning, teman som avspeglar två viktiga användningsområden för svenskan i dagens Finland. Den kontrastiva synvinkel som är framträdande i många av artiklarna visar på finlandssvenskans position mellan sverigesvenskan och finskan och belyser därmed även språkkontakt i olika kontexter på ett mer generellt plan.

24 €

Varastossa

 • Julkaisija Humanistinen tiedekunta- HY
  Julkaisuvuosi 2018
  Sivumäärä 190
  Kieli Ruotsi
  Sarjat Nordica Helsingiensia
  ISBN 9789515143488
  ISSN 1795-4428