Tuotteen lisääminen ostoskoriin onnistui Siirry ostoskoriin
Jotain meni pieleen
Ei varastossa

Toimintatutkimus CLIL-opetuksesta: LEO-mallin kehittäminen

Pelli-Kouvo Päivi

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten englannin kielen oppimista voidaan tehostaa perusopetuksen luokka-asteilla 1–6 yhdistämällä englanninkielinen CLIL-opetus (Content and Language Integrated Learning) kielenopetukseen. Tutkimus toteutettiin opetuskokeilun avulla. Opetuskokeilusta käytettiin lyhennettä LEO, joka tulee sanoista lisätehoa englannin oppimiseen. Tutkimuksen teoriaosassa käsitellään opetussuunnitelmien merkitystä CLIL-opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa, vieraan kielen ja vieraalla kielellä oppimista sekä opettamista. Painotus on erityisesti sanaston oppimisessa. Lisäksi paneudutaan CLIL-oppimisen erityispiirteisiin ja esitellään tässä tutkimuksessa syntynyt CLILsovellus, LEO-malli. Tutkimuksen kolmen lukuvuoden pituinen empiirinen vaihe toteutettiin Espoon Auroran koulussa lukuvuosien 2001–02, 2002–03 ja 2003–04 aikana osana oppilaiden (N=346) normaalia koulunkäyntiä. Kokeilun toteutti tutkija-opettaja kahdeksan vuosiviikkotunnin resurssin avulla. LEO-opetuksen ja samalla tämän tutkimuksen päätehtävänä oli kehittää sellainen CLIL-opetuksen malli, jossa kaikki koulun oppilaat saavat englanninkielistä sisällönopetusta lähtökohtana englannin ja sisältöaineiden opetussuunnitelmat. Tutkimuksessa kokeiltiin matematiikan, kuvataiteen sekä ympäristö- ja luonnontiedon soveltumista LEO-mallilla toteutettuun CLIL-opetukseen. Tärkeänä tutkimuskohteena oli myös oppilaiden englannin sanavaraston kehittyminen LEO-opetuksessa. Tutkimusmenetelmänä käytettiin toimintatutkimusta, jossa oli piirteitä myös design-tutkimuksesta. Tutkimusote oli sekä laadullinen että määrällinen, ja tutkimusaineisto koostui oppilaiden testeistä. Opetuskokeilun tuloksena kehittyi LEO-malli, joka tämän tutkimuksen tulosten perusteella toimii CLILopetuksessa suomalaisen perusopetuksen luokka-asteilla 1–6. Opetuskokeilun oppiaineet matematiikka, kuvataide sekä ympäristö- ja luonnontieto soveltuvat hyvin LEO-opetukseen. Tutkimuksessa tehtyjen testien perusteella voidaan sanoa, että LEO-mallin avulla oppilaiden englannin sanasto kehittyi positiiviseen suuntaan. Tutkimus tuo kaivatun lisän suomenkieliseen ja Suomen oloihin soveltuvaan CLIL-opetuksen didaktiseen tutkimukseen. Raportti esittää menetelmäkokeilun mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja tarkasti, jotta CLIL-opetuksesta kiinnostuneet voivat hyödyntää LEO-mallia omassa työssään perusopetuksen luokka-asteilla 1–6.

26 €

Varastossa

 • Julkaisija Opettajankoulutuslaitos (Helsingin yliopisto)
  Julkaisuvuosi 2014
  Sivumäärä 188
  Kieli Suomi
  Sarjat Research Reports of the Department of Teacher Education
  Ulkoasu B5,pehmeäkantinen
  ISBN 9789521095375
  ISSN 1799-2508