Tuotteen lisääminen ostoskoriin onnistui Siirry ostoskoriin
Jotain meni pieleen
Ei varastossa

Transcending “the Impossible”

From Dead End to Expansive Learning

Kantola Tarja

Mahdottoman ylittäminen: Umpikujasta ekspansiiviseen oppimiseen Kantola tutki tähän väitöskirjaan johtaneessa tutkimuksessaan pankkityön muutosta ja siihen liittyviä mahdottomuuksia pankkitoiminnan paikallisella konttorin tasolla työhyvinvoinnin ja yhteisöllisen oppimisen näkökulmasta. Erityisenä haasteena tässä työssä oli käsitteellistää muutokseen liittyvää mahdottomuuden kokemusta kehittämisen lähtökohtana ja kehittämistyön välineenä. Tutkimuksena tavoitteena on ymmärtää kehittämisintervention etenemistä yhteisöllisenä oppimisprosessina ja mahdollisena ekspansiona sekä tarjota näin välineitä paikalliseen muutoksen hahmottamiseen ja rakentamiseen. Tutkimuksessa nostetaan muutokseen liittyvät mahdottomuudet työyhteisössä tehtävän kehittämistyön lähtökohdaksi ja käsitteellistämisen kohteeksi, mikä on tämän väitöstutkimuksen keskeinen kontribuutio. Mahdoton tehtävä -käsitteestä muotoutui intervention edetessä kehittämistyötä stimuloiva väline, minkä prosessin ymmärtämisellä on sovellusarvoa kehittämistyössä myös pankkityön ulkopuolella. Tutkimusaihe pankkityön muutoksesta ja siihen liittyvän mahdottomuuden ratkomisesta yhteisöllisenä oppimisprosessina pankkikonttorin tasolla on ajankohtainen ja ollee sitä myös lähitulevaisuudessa kansainvälisen talouskriisin ja pankkikriisin kohdatessa pankkitoiminnan arjen konttorien tasolla. Oletettavaa on, että pankkikriisin mukanaan tuomat muutokset haastavat lähitulevaisuudessa entisestään pankkitoiminnan arkea ja muutoksen rakentamista myös paikallisesti. Kantolan työ tukee omalta osaltaan kriisin mukanaan tuomien muutosten rakentumista paikallisella tasolla niin työyhteisöjen arkisen toiminnan ja hyvinvoinnin näkökulmasta kuin muutoksessa hyvinvointia laajemminkin työelämän alueella. Mahdottomat tehtävät ja niiden ratkominen ovat väitöskirjani keskeinen lähtökohta ja käsitteellistämisen kohde ja tuovat uutta näkökulmaa muutoksen ja kehittämisen teoreettiseen viitekehykseen.

26 €

Varastossa

 • Julkaisija Kasvatustieteellinen tiedekunta (Helsingin yliopisto)
  Julkaisuvuosi 2010
  Sivumäärä 150
  Kieli Englanti
  Sarjat Studies in Educational Sciences
  Ulkoasu B5,pehmeäkantinen
  ISBN 9789521059629
  ISSN 1798-8322