Tuotteen lisääminen ostoskoriin onnistui Siirry ostoskoriin
Jotain meni pieleen
Ei varastossa

Ulkopuolinen vai osallistuja?

Identiteetit, ryhmäsuhteet ja integraatio maahanmuuttajien elämäntarinoissa

Varjonen Sirkku

Analyysissä hyödynnetään narratiivista ja diskursiivista lähestymistapaa. Tutkimus kohdistuu siihen, miten ja minkälaisia identiteettejä maahanmuuttajat rakentavat itselleen ja toisille maahanmuuttajille, minkälaisiksi rakentuvat maahanmuuttajien ja suomalaisten väliset suhteet ja minkälaisena maahanmuuttajien integraatio ja paikka Suomessa näyttäytyvät maahanmuuttajien elämäntarinoissa. Analyysin ensimmäisessä osassa tarkastellaan niitä kerrontaperspektiivejä, joista käsin maahanmuuttoon liittyvistä asioista kerrotaan. Nämä kerrontaperspektiivit ovat maahanmuuttaja-perspektiivi, etninen perspektiivi ja etäännytetty perspektiivi. Elämäntarinoissa näkyvä vuorovaikutus pelkistyi yleisesti maahanmuuttajien ja suomalaisten väliseksi. Maahanmuuttajuus ei-suomalaisuutena oli keskeisempi tapa määrittää oma identiteetti, kuin kuuluminen johonkin tiettyyn etniseen tai kansalliseen ryhmään. Analyysin toinen osuus käsittelee erilaisia tarinoissa esiintyviä maahanmuuttajapositioita. Kukin positio kiteyttää yhden merkityksen siitä, mitä on olla maahanmuuttaja suhteessa suomalaisiin. Tarinoissa esiintyneet positiot olivat syrjityn, ulkopuolisen, altavastaajan, hyvin kohdellun, kiitollisen, avuttoman ja osallistujan positiot. Analyysin kolmas osa koostuu viiden osallistujan tarinoiden lähiluvusta, jossa tutkitaan kertojien yksilöllisiä identiteettiprojekteja ja suhdetta Suomeen sellaisina kuin ne rakentuvat heidän kahden tarinansa jatkumoilla. Elämäntarinat toimivat maahanmuuttajien puheenvuoroina julkisessa maahanmuuttokeskustelussa. Kaiken kaikkiaan maahanmuuttajan asema Suomessa ja Suomeen integroitujina näyttää tutkittujen tarinoiden valossa marginaaliselta ja epätasa-arvoiselta suhteessa suomalaisiin. Näissä elämäntarinoissa pyritään kuitenkin parantamaan maahanmuuttajien arvostusta, asemaa ja integraation edellytyksiä Suomessa.

24 €
sis. ALV 10%

toimitetaan 2-3 arkipäivässä

 • Julkaisija Valtiotieteellinen tiedekunta (Helsingin yliopisto)
  Julkaisuvuosi 2013
  Sivumäärä 180
  Kieli Suomi
  Sarjat Sosiaalitieteen laitoksen julkaisuja
  Ulkoasu B5,pehmeäkantinen
  ISBN 9789521090707
  ISSN 1798-9124