Tuotteen lisääminen ostoskoriin onnistui Siirry ostoskoriin
Jotain meni pieleen
Ei varastossa

Vähittäiskauppaan ja majoitus- ja ravintola-alaan kohdistuvat rikokset

Toinen kansallinen yritysuhritutkimus 2018

Saarikkomäki Elsa, Lehti Martti & Kivivuori Janne

Tässä katsauksessa esitellään Suomen toisen kansallisen yritysuhritutkimuksen tulokset yrityksiin ja niiden työntekijöihin kohdistuvista rikoksista.  Vuonna 2018 toteutettu kansallisesti edustava kyselytutkimus kohdistui vähittäiskaupan toimialaan sekä majoitus- ja ravintolatoimialaan. Se toteutettiin puhelinhaastatteluina, joihin osallistui 1 195 toimipaikkaa. Toimipaikkojen turvallisuudesta vastaavilta henkilöiltä kysyttiin erilaisista rikoskäyttäytymisen muodoista kuten yrityksiin kohdistuneista varkauksista, vahingonteoista, kyberrikoksista sekä työntekijöiden kokemista väkivalta-, vaino- ja uhkatilanteista. Katsauksessa tarkastellaan toimipaikkoihin edellisen vuoden aikana kohdistuneen rikollisuuden määrää, piirteitä ja rikosriskejä sekä rikollisuuden liiketoiminnalle aiheuttamia haittoja ja kustannuksia. Toimipaikkojen ohella tutkimuskohteena ovat myös työntekijöiden työtehtävissään kohtaamat rikollisuuteen liittyvät uhkat ja haitat. Tutkimuksessa selvitetään lisäksi alttiutta ilmoittaa rikokset poliisille ja yksityiselle turvallisuusalalle sekä yritysten käyttämiä rikoksilta suojautumisen keinoja. Lisäksi tarkastellaan kaupan alan turvallisuustilanteessa 2010-luvulla tapahtunutta kehitystä vertaamalla kyselyn tuloksia vuonna 2010 toteutetun ensimmäisen kansallisen yritysuhritutkimuksen tuloksiin. Katsauksessa vertaillaan myös kaupan ja majoitus- ja ravintola-alan tämän hetkistä turvallisuustilannetta Suomessa, Englannissa ja Alankomaissa.  Tulokset tarjoavat tietoa siitä, miten yrityksiin kohdistuvaa rikollisuutta ja sen aiheuttamia haittoja voidaan vähentää ja torjua. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää muun muassa yritysturvallisuuden kehittämiseen ja seurantaan sekä työntekijöiden työturvallisuuden parantamiseen.

28 €
sis. ALV 10%

toimitetaan 2-3 arkipäivässä

 • Julkaisija Valtiotieteellinen tiedekunta (Helsingin yliopisto)
  Julkaisuvuosi 2019
  Sivumäärä 157
  Kieli Suomi
  Sarjat Helsingin Yliopisto Valtiotieteellinen Tiedekunta Kriminologian Ja Oikeuspolitiikan Instituutti Katsauksia
  ISBN 9789515106629
  ISSN 2343-0206