Tuotteen lisääminen ostoskoriin onnistui Siirry ostoskoriin
Jotain meni pieleen
Ei varastossa

Väkivaltatyön käytännöt, sukupuoli ja toimijuus

Etnografinen tutkimus lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden naisten auttamistyöstä Venäjällä

Jäppinen Maija

Sukupuolistunut lähisuhdeväkivalta on globaali ongelma, joka tunnistettiin ja tunnustettiin sosiaaliseksi ongelmaksi Venäjällä Neuvostoliiton hajoamista seuranneina vuosina. Nykyisin Venäjällä toimii sekä kansalaisjärjestöjen perustamia naisten kriisikeskuksia että julkisten sosiaalikeskusten osana toimivia kriisiosastoja. Tämä tutkimus käsittelee niissä tehtävää väkivaltatyötä. Väkivaltaa kokeneiden naisten, lasten ja perheiden auttamistyön tarkastelu avaa kiinnostavan ikkunan sosiaalisten ongelmien määrittelyyn, niihin reagoimiseen ja sosiaalipalveluiden organisointiin sosialismin jälkeisellä Venäjällä. Millaista kuvaa lähisuhdeväkivallasta sosiaalisena ongelmana rakennetaan väkivaltatyön käytännöissä? Miten sukupuoli ja väkivalta liittyvät yhteen? Millaista toimijuutta ja millaisia toimijapositioita kriisikeskusten käytännöissä rakentuu ja kenen pitää toimia tilanteen ratkaisemiseksi? Tutkimus perustuu laajaan etnografiseen kenttätyöhön neljässä kriisikeskuksessa Iževskissä, Saratovissa ja Sortavalassa. Etnografinen tutkimusote paitsi tuottaa hienosyistä, muiden tutkimusmenetelmien saavuttamattomiin jäävää tietoa, myös pohjaa uusia tutkimuskysymyksiä ja -asetelmia ylirajaisia vertailevia hankkeita silmällä pitäen. ”Tutkimus on samanaikaisesti sosiaalisten ongelmien, sukupuolen, lähisuhdeväkivallan, auttamistyön, palvelujärjestelmän sekä Venäjän ja venäläisen kulttuurin tutkimusta. […] Tutkijan tehtävä on ollut poikkeuksellisen vaativa paitsi vieraan kielen ja kulttuurin vuoksi, myös erilaisen eettisen koodiston, olosuhteiden ja fyysisten etäisyyksien vuoksi. Tästä kaikesta tekijä kertoo valaisevasti ja ansiokkaasti. Eettinen pohdinta antaa myös uusia aineksia suomalaiselle keskustelulle.” Leo Nyqvist, sosiaalityön professori, Turun yliopisto

Kirja

30.5 €

 • Julkaisija Valtiotieteellinen tiedekunta (Helsingin yliopisto)
  Julkaisuvuosi 2015
  Sivumäärä 308
  Kieli Suomi
  Sarjat Sosiaalitieteen laitoksen julkaisuja
  Ulkoasu B5,pehmeäkantinen
  ISBN 9789521091452
  ISSN 1798-9124