Tuotteen lisääminen ostoskoriin onnistui Siirry ostoskoriin
Jotain meni pieleen
Ei varastossa

Varhaiskasvatus, esiopetus ja koulun alku lapsen oppimisen ja kehittymisen näkökulmasta

Opettajankoulutuslaitoksen tutkimuksia 368

Ojala Mikko

Varhaiskasvatusta on yleensä hahmotettu kasvatuksen osana, jolla on omat spesifit tehtävät, tavoitteet ja toteutustavat. Lähestymistavan todennäköisenä etuna on tunnistaa varhaiskasvatuksen erityisyys ja sen omaperäisyys. Mutta tällaiseen lähestymistapaan liittyy myös rajoituksia, joiden seurauksena on vaikeuksia muodostaa kokonaisvaltaisempaa käsitystä erityisesti kasvatuksen, opetuksen ja oppimisen jatkuvuudesta varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja tätä kautta kouluun. Tässä teoksessa halutaan viestiä ammattikasvattajille, vanhemmille, opiskelijoille, tutkijoille, kehittäjille ja lastensuojelun parissa työskenteleville mahdollisimman monipuolinen ja kokonaisvaltainen kuva varhaiskasvatuksesta ja sen jatkuvuudesta esiopetukseen ja kouluun. Teoksessa tarkastellaan varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja koulun tavoitteita ja toimintaa.

25 €

Varastossa