Tuotteen lisääminen ostoskoriin onnistui Siirry ostoskoriin
Jotain meni pieleen
Ei varastossa

VELVOITEOIKEUDEN PERUSTEET (2018)

Mika Hemmo

Velvoiteoikeuden perusteet on tiivis johdatus Suomen sopimusoikeuden ja vahingonkorvausoikeuden peruskysymyksiin. Siinä käsitellään sopimusoikeuden peruskäsitteistöä, sopimuksen syntymistä ja pätemättömyyttä sekä sopimuksen sisällön määräytymisestä. Tarkasteltavina ovat myös sopimusrikkomukset ja niiden seuraamukset sekä eräät sopimusoikeudelliset erityiskysymykset. Vahingonkorvausoikeuden osalta käsittelyn kohteena ovat korvausvastuuseen johtavat perusteet sekä korvauksen sisältö. Huomiota kiinnitetään myös lakisääteisten korvausjärjestelmien ja vakuutusten asemaan. Lopuksi käsitellään velvoiteoikeudellisena erityisteemana saamisen lakkaamisperusteita.

select_variation

Painettu kirja

63.35 €

Varastossa

PDF

0 €

Varastossa

  • Julkaisija Oikeustieteellinen tiedekunta (Helsingin yliopisto)
    Julkaisuvuosi 2018
    Sivumäärä 136
    Kieli Suomi
    Sarjat Oikeuden perusteet