Tuotteen lisääminen ostoskoriin onnistui Siirry ostoskoriin
Jotain meni pieleen
Ei varastossa

Vieraan kielen opetus ja opiskelu virtuaaliympäristössä

Kielididaktinen tapaustutkimus ruotsin kielen monimuoto-opetuksesta ja -opiskelusta Helsingin yliopiston kielikeskuksessa

Wallinheimo Kirsi

Tämän kielididaktiikan alaan kuuluvan tapaustutkimuksen yleistavoitteena oli tutkia syvällisesti vieraan kielen opetusta ja opiskelua virtuaaliympäristössä ja kehittää tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävän vieraan kielen opetuksen ja opiskelun monipuolista käyttöä. Tieteellinen tutkimusongelma keskittyy siihen mitä vieraan kielen monimuoto-opetus ja -opiskelu virtuaaliympäristössä ovat. Tutkimuskysymykset koskivat 1) vieraan kielen opiskelua virtuaaliympäristössä Moodle-oppimisalustaa käyttäen, 2) opiskelijoiden tuomia sisältöjä Moodle-oppimisalustalle, 3) opiskelijoiden kokemuksia monimuoto-opetuksesta sekä 4) oppimisalustan soveltuvuutta vieraan kielen monimuoto-opiskeluun. Tutkimukseen osallistui Helsingin yliopiston kielikeskuksen 22 ruotsin opiskelijaa. Tutkimus toteutettiin orientaatioltaan pedagogisena, etnografisia piirteitä omaavana tapaustutkimuksena, jossa on myös toimintatutkimuksen piirteitä. Tutkimuksessa opettaja toimi oman työnsä tutkijana. Vieraan kielen opetus ja opiskelu virtuaaliympäristössä toteutettiin Moodle-oppimisalustaa käyttäen. Tutkimusaineisto kerättiin audiotallenteina, sähköisillä kyselylomakkeilla ja oppimisalustalle tallentuneena raporttina sekä haastatteluilla. Aineisto analysoitiin kvalitatiivisen sisällönanalyysin menetelmin. Keskeiset tutkimustulokset olivat, että opiskelijat opiskelivat vahvasti konstruktivismin ja sosiokulttuurisuuden suunnassa. Tutkimuksia 381

24 €

Varastossa