Tuotteen lisääminen ostoskoriin onnistui Siirry ostoskoriin
Jotain meni pieleen
Ei varastossa

Viestintäoikeuden vuosikirja 2018

Data, viestintä ja sääntely

Korpisaari Päivi

Vuosi 2018 oli tapahtumarikas sekä henkilötietojen että yksityiselämän suojan osalta. Paljon puhuttu ja kauan odotettu EU:n yleinen tietosuoja-asetus tuli sovellettavaksi 25.5.2018 alkaen, ja tietosuoja-asetusta täydentävä tietosuojalaki hyväksyttiin eduskunnassa. Kansallisissa tuomioistuimissa ja Euroopan unionin tuomioistuimessa ratkaistiin mielenkiintoisia yksityiselämän ja henkilötietojen suojaan liittyviä tapauksia. Tässä kuudennessatoista Viestintäoikeuden vuosikirjassa tarkastellaan useita ajankohtaisia ja myös ihmisten arkielämässä tärkeitä aiheita. Riku Neuvonen arvioi suomalaista sananvapautta monesta eri näkökulmasta. Anette Alén-Savikko, Juha Vesala, Katri Havu, Taina Pihlajarinne ja Riikka Koulu kertovat uutisautomaatioon liittyvästä tutkimushankkeestaan, ja Päivi Korpisaari tarkastelee tietosuoja-asetusta sekä muutamia ajankohtaisia henkilötietojen ja yksityiselämän suojaan liittyviä oikeustapauksia. Jukka Lång ja Anni-Maria Taka kirjoittavat siitä, miten tietosuoja-asetusta on sen ensimmäisenä vuotena sovellettu käytännössä. Kirjan loppuosan englanninkieliset artikkelit liittyvät henkilötietojen suojan ja modernin teknologian tuomiin haasteisiin. Jenna Lindqvistin kirjoituksen aiheena ovat erilaiset esineiden internetiin ja henkilötietojen suojaan liittyvät oikeudelliset ongelmat. Sam Wrigley käsittelee blockchain-teknologian ja henkilötietojen suojan problematiikkaa, ja Shakila Bu-Pasha avoimen datan hyödyntämistä.

Kirja

19 €

Varastossa