Tuotteen lisääminen ostoskoriin onnistui Siirry ostoskoriin
Jotain meni pieleen
Ei varastossa

Sanan vapauksia ja rajoja

Viestintäoikeuden vuosikirja 2020

Korpisaari Päivi

Tämä on 18. Viestintäoikeuden vuosikirja. Kirjassa tarkastellaan monien eri oikeudenalojen piiriin kuuluvia aiheita, mikä kuvastaa hyvin viestintä- ja informaatio-oikeuden monipuolista luonnetta. Kirjan alussa Neuvonen valottaa internetin sääntelyn kautta muodostuvaa ihmiskuvaa tarkastelemalla tietoverkoissa toimivan henkilön rooleja niin asiakkaana, kansalaisena, alustojen käyttäjänä kuin yksityishenkilönä. Korpisaaren artikkelissa arvioidaan sitä, tulisiko laittoman uhkauksen syyteoikeutta koskevaa säännöstä muuttaa siten, että teko olisi virallisen syytteen alainen silloin, jos laiton uhkaus kohdistuu henkilöön hänen työtehtävänsä vuoksi eikä rikoksentekijä kuulu työpaikan henkilöstöön. Vaaraniemi tarkastelee niitä ongelmia, joita syntyy siitä, kun yksityiset palveluntarjoajat hallinnoivat verkkoympäristössä keskustelualustoja, vaikka valtion tulisi ihmisoikeusvelvoitteidensa perusteella turvata yksilöiden sananvapauden toteutuminen. Lindroos-Hovinheimo puolestaan arvioi EU:n komission ehdottamaa digipalvelusäädöstä muun muassa sananvapauden, elinkeinonvapauden, valvonnan, seuraamusten ja oikeusturvan sekä valvontamekanismin kannalta. Savolan tutkimuskysymyksenä on se, miten internetin verkkosisällön tekijä tai tuottaja (oikeudenhaltija) voi määrätä siitä, miten kolmannet osapuolet voivat linkittämällä tai kopioimalla rajoittaa sisältöön linkittämistä tai sisällön kopiointia. Heiskasen artikkelissa selvitetään, millä edellytyksillä yhteisötilaajina eli viestintäpalvelun tilaajina toimivat suomalaiset yksityisen sektorin organisaatiot voivat käsitellä passiivisia DNS-tietoja tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla organisaatioon kohdistuneiden tietoturvapoikkeamien, kuten tietomurtojen ja palvelunestohyökkäysten tutkimiseksi ja selvittämiseksi. Wilson arvioi sitä, miksi yksityiselämän suojan ohella tarvitaan myös tietosuojaa sekä millainen on näiden oikeuksien välinen suhde. Artikkelissa on kiinnitetty erityistä huomiota henkilötiedon taloudelliseen ulottuvuuteen. Vuosikirjan viimeinen artikkeli liittyy älykaupungin infrastruktuurin ja datan markkinapaikan luomiseen. Korpisaari, Vesala, Bu-Pasha, Brouwer, Lehtilä, Ojajärvi ja Antikainen tarkastelevat aihetta tietosuojan, 5G-yhteyksien, tekoälyn ja muiden uusien teknologioiden, kestävän kehityksen sekä kilpailuoikeuden näkökulmista.

28 €

Varastossa