Tuotteen lisääminen ostoskoriin onnistui Siirry ostoskoriin
Jotain meni pieleen
Ei varastossa

Coping With Not-Knowing By Co-Confidencing In Theatre Teacher Training

A Grounded Theory

Untamala Annemari

”Annemari Untamala tarkastelee väitöstutkimuksessaan ” Coping with Not-knowing by Co-confidencing in Theatre Teacher Training: A Grounded Theory” teatteriopettajakoulutusprosessia. Väitöstutkimus käsittelee luottamuksen vahvistamista teatteripedagogiikan kontekstissa, ja se on tehty noudattaen grounded theory -menetelmää. Untamala on pätevöitynyt teatteriopettajaksi vuonna 1995 ja toiminut teatterin lehtorina Kallion lukiossa vuodesta 1996. Väitöstutkimuksessaan hän esittää, että tuntemattoman alueella toimimisella on olen­nainen osa uuden tiedon luomisessa, taitojen harjaannuttamisessa ja teatteriopettajien ammatillisessa kehittymisessä. Untamalan teoria ”coping with not-knowing by co-confidencing” osoittaa miten teatteripedagogiikan opiskelijat rakentavat luottamusta yhdessä toistensa kanssa koulutuksensa aikana. Edeten kannustavan jakamisen, merkityk­senannon ja harjoittamisen kautta opiskelijat saavuttivat hyväksyntää, arvostusta ja pätevyyttä, mikä lisäsi heidän itseluottamustaan ja vahvisti heidän ammatillista ja henki­lökohtaista kehitysprosessiaan. He pystyivät kohtaamaan ei-tietämistä (not-knowing), kun he vahvistivat yhdessä luottamusta (co-confidencing). Tutkimus osoittaa klassisen grounded theory -metodologian soveltuvuuden teatteripedagogiikan tutkimiseen, ja se tuottaa uutta tietoa siitä, miten luottamuksen vahvistaminen ryhmässä tapahtuu.”

30 €
sis. ALV 10%

toimitetaan 2-3 arkipäivässä

 • Julkaisija Theatre Academy of the University of the Arts Helsinki
  Julkaisuvuosi 2014
  Sivumäärä 140
  Kieli Englanti
  Sarjat Acta Scenica
  ISBN 9789526670348
  ISSN 1238-5913