Tuotteen lisääminen ostoskoriin onnistui Siirry ostoskoriin
Jotain meni pieleen
Ei varastossa

En introduktion till konsumenträtten (2019)

Norio Jaana

Det här verket är en kompakt introduktion till konsumenträttens bakgrund och ändamål samt till konsumentskyddslagens viktigaste bestämmelser. Konsumentskyddsmyndigheterna har en central roll vid genomförandet av konsumentskyddet. Därför behandlas också dessa myndigheter och handläggningen av konsumenttvister i verket. I fråga om konsumentskyddslagen är det framför allt bestämmelserna om marknadsföring och förfaranden i kundrelationer som tas upp. Den andra helheten som behandlas är konsumentavtal; hur de ingås, tolkningen av dem, regleringen av deras innehåll och jämkning av dem. Det tredje temat som behandlas är bestämmelserna om konsumentköp.

JD, docent Jaana Norio är universitetslektor i köprätt vid Helsingfors universitet.

select_variation

Painettu kirja

42 €

toimitetaan 2-3 arkipäivässä

PDF

0 €

lataa oston jälkeen

  • Julkaisija Oikeustieteellinen tiedekunta (Helsingin yliopisto)
    Julkaisuvuosi 2019
    Sivumäärä 102
    Kieli Ruotsi
    Sarjat Oikeuden perusteet