Tuotteen lisääminen ostoskoriin onnistui Siirry ostoskoriin
Jotain meni pieleen
Ei varastossa

Grunddragen i den Finska kriminalrätten (2017)

Frände Dan

I verket ges en allmänt hållen introduktion till den finska riminalrätten. Först redogörs för innehållet i straffrättens allmänna läror. Intresset riktas främst mot brottsbegreppet som anger de allmänna villkoren för att ett brott ska anses ha blivit begånget. Brottsbegreppet indelas i brottsbeskrivningsenlighet, rättsstridighet och skuld. För det andra innehåller boken en genomgång av några viktiga brottstyper. Till dessa hör bl.a. dråp, våldtäkt, misshandel, hemfridsbrott,stöld, utpressning och bedrägeri. För det tredje ges i boken en redogörelse för den finska straffprocessrätten. Kärnan utgörs av en beskrivning av rättegången i tingsrätten. Bland frågor som tas upp kan nämnas huvudförhandlingens gång, rätten till försvarare, rättegångskostnader och bevisning.

Boken är i första hand avsedd för inträdesförhöret till juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet men kan också läsas av alla som vill ha en komprimerad bild av den finska kriminalrätten. Dan Frände är juris doktor och innehavare av den svenskspråkiga professuren i straff- och processrätt vid Helsingfors universitets juridiska fakultet.

select_variation

Painettu kirja

15 €

toimitetaan 2-3 arkipäivässä

PDF

0 €

lataa oston jälkeen