Tuotteen lisääminen ostoskoriin onnistui Siirry ostoskoriin
Jotain meni pieleen
Ei varastossa

Laglighetsgarantier i civilprocessen (2015)

Hupli Tuomas

Processrätten är ett rättsområde som reglerar förfarandet i rättegången. Civilprocessrätten handlar om behandlingen och lösandet av privaträttsliga tvister i domstolen. Verket innehåller en kompakt inledning till civilprocessens mest centrala laglighetsgarantier. Med laglighetsgarantier avses i detta sammanhang förutsättningarna för prövningen av ett civilrättsligt käromål (processförutsättningar) samt förfarandets laglighet. Här behandlas domstolarna och deras kompetens, domarbehörigheten, parterna och deras yrkanden, förberedelse och huvudförhandling i civilmål samt domstolens avgörande och ändringssökande. I det introducerande avsnittet granskas bl.a. civilprocessens samhälleliga funktioner samt förhållandet mellan förfarandets laglighet och rättvisa. Strävan har varit att fokusera och avgränsa texten så att den kan användas vid inträdesprovet till juridiska fakulteten.

JD, VH Tuomas Hupli är professor i processrätt vid Åbo universitet. Han har tidigare verkat som universitetslektor vid Helsingfors universitet. Han har även arbetat som lagberedare, som föredragande vid Högsta domstolen samt som jurist vid en advokatbyrå.

select_variation

Painettu kirja

42 €

toimitetaan 2-3 arkipäivässä

PDF

0 €

lataa oston jälkeen

  • Julkaisija Oikeustieteellinen tiedekunta (Helsingin yliopisto)
    Julkaisuvuosi 2015
    Sivumäärä 172
    Kieli Ruotsi
    Sarjat Oikeuden perusteet