Tuotteen lisääminen ostoskoriin onnistui Siirry ostoskoriin
Jotain meni pieleen
Ei varastossa

Oikeuden rajoilla (2014)

Lindroos-Hovinheimo Susanna

Oikeuden rajoilla käsittelee oikeusteorian peruskysymyksiä. Teoksessa pohditaan oikeudenmukaisuuden ongelmaa tarkastelemalla toisaalta oikeuden suhdetta moraaliin ja toisaalta oikeuden suhdetta politiikkaan sekä vallankäyttöön yleisemmin. Keskeiseksi kysymykseksi nousee oikeuden itsenäisyys. Oikeuden erottaminen politiikasta on oikeusvaltiossa välttämätöntä, sillä oikeusjärjestyksen tulee olla puolueeton ja sen tehtäviin kuuluu julkisen vallankäytön rajoittaminen. On kuitenkin vaikeaa tehdä selkeää erottelua oikeuden ja politiikan välillä. Mikä estää oikeutta muuttumasta pelkäksi vallankäytön välineeksi? Tämä kysymys on vaivannut oikeusfilosofeja jo kauan. Myös oikeuden ja moraalin yhteydet ovat hankalia hahmottaa. Onko oikeus jotain muuta kuin lakiin kirjoitettua moraalia? Missä kulkevat oikeuden rajat? Teoksessa pohditaan näitä oikeusteorian perustavanlaatuisia ongelmia kartoittamalla länsimaisen oikeusfilosofian klassista teoriaperinnettä. Oikeusfilosofista sisältöä havainnollistetaan erilaisin esimerkein ja oikeustapauksin, jotka auttavat lukijaa ymmärtämään oikeudenmukaisuuden monivivahteisia kysymyksiä useasta näkökulmasta. Teos on laadittu oppikirjaksi, joka johdattelee lukijaa aihepiiriin. Se ei edellytä aikaisempia tietoja oikeustieteestä.

Susanna Lindroos-Hovinheimo on yleisen oikeustieteen dosentti Helsingin yliopistossa. Hän väitteli oikeustieteen tohtoriksi vuonna 2011 oikeusteorian alaan kuuluvalla väitöskirjallaan, jossa hän tarkasteli oikeuden tulkinnan ongelmia. Routledge-kustantamo on julkaissut teoksen nimellä Justice and the Ethics of Legal Interpretation. Lindroos-Hovinheimo työskentelee oikeusteorian lehtorina Queen Mary University of Londonissa.

select_variation

Painettu kirja

15 €

toimitetaan 2-3 arkipäivässä

PDF

0 €

lataa oston jälkeen

  • Julkaisija Oikeustieteellinen tiedekunta (Helsingin yliopisto)
    Julkaisuvuosi 2014
    Sivumäärä 154
    Kieli Suomi
    Sarjat Oikeuden perusteet