Tuotteen lisääminen ostoskoriin onnistui Siirry ostoskoriin
Jotain meni pieleen
Ei varastossa

Suomalaisen siviilioikeuden juuret (2017)

Esimerkkinä perhe- ja perintöoikeus

Kangas Urpo

Suomalaisen siviilioikeuden juuret on kertomus siitä, minkälaiseen oikeudelliseen traditioon Suomen siviilioikeus kiinteästi liittyy ja mistä se on saanut suurimmat vaikutteensa. Teoksessa tätä kehitystä tarkastellaan käyttäen esimerkkinä perhe- ja perintöoikeutta, mutta tarina laajenee koskemaan myös siviilioikeuden muita osa-alueita. Suomen siviilioikeus paikantuu osaksi Pohjoismaiden oikeutta. Konkreettisena esimerkkinä oikeudellisesta reseptiosta käytetään teoksessa perintöoikeutta. Suomen voimassa oleva perintökaari on suurelta osin laadittu käyttäen esikuvana Ruotsin perintökaarta. Teoksessa tarkastellaan lakimääräisen perimyksen edellytyksiä, perillispiiriä, kuolinpesän erilaisia hallintomalleja, perillisasemaa koskevia oikeustoimia, perintökaaren velkavastuujärjestelmää, ennakkoperintöä ja lakiosaa, testamenttiperimystä, testamentin pätevyyden edellytyksiä ja testamenttikanteita. Teoksen perinnönjakoa ja perinnönjaon oikaisua koskevissa luvuissa kuvataan laillisen perinnönjaon edellytykset ja mahdollisuudet puuttua jo toimitettuun perinnönjakoon ja jakaa perintö uudelleen. Oikeudellisen tekstin lukutaidon saavuttamisen jälkeen lukija voi perehtyä aihetta koskeviin syvällisempiin esityksiin.

Teoksen kirjoittaja oikeustieteen tohtori, varatuomari Urpo Kangas on siviilioikeuden professori. Hänen oppituolinsa alaan Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa kuuluu erityisesti perhe- ja perintöoikeus.

select_variation

Painettu kirja

15 €

toimitetaan 2-3 arkipäivässä

PDF

0 €

lataa oston jälkeen