Product successfully added to your shopping cart Go to cart
Something went wrong
Not in stock

Altered Experience In Dance/Dancing

Investigation into the Nature of Altered Experience in Dancing and Pedagogical Support

Gold Linda

“Tanssin opetuksessa ja tutkimuksessa otetaan harvoin huomioon tanssijan luovassa tilassa saavuttama muuntunut kokemus. Sillä on kuitenkin keskeinen merkitys tanssijan työssä ja koulutuksessa. Yli neljäkymmentä vuotta tanssijana, koreografina ja opettajana toiminut Linda Gold esittää väitöstutkimuksessaan ”Altered Experience in Dance/Dancing”, miten muuntunutta kokemusta voidaan tutkia tanssin opetuksessa hermeneuttisen fenomenologian välinein. Tutkimus havainnollistaa, miten subjektiivisia kokemuksia voidaan kerätä ja analysoida reflektoivan ja keskustelevan tulkintaprosessin avulla. Se tarkastelee fenomenologisesta näkökulmasta tanssinopiskelijoilta kerättyä haastattelumateriaalia ja kirjallista aineistoa. Tutkimus selvittää, mitä muuntunut kokemus tanssin kontekstissa tarkoittaa, ja miten sitä voidaan käyttää hyväksi tanssijoiden koulutuksessa. “

40 €
incl. VAT 10%

ships in 2-3 weekdays

 • Publisher Theatre Academy of the University of the Arts Helsinki
  Release-year 2014
  Page-count 218
  Language English
  Series Acta Scenica
  Appearance Muu koko
  ISBN 9789526670195
  ISSN 1238-5913