Product successfully added to your shopping cart Go to cart
Something went wrong
Not in stock

Pienet teot, suuri hurma

Toimijuus kulttuurisessa vanhustyössä

Taru Tähti

Suomalainen yhteiskunta on monella tavalla murroksessa: väestö ikääntyy, hyvinvointi polarisoituu ja työelämä kuormittaa tekijöitään. Selvitäksemme muutoksessa tarvitsemme uudenlaisia toimintakulttuurisia ja rakenteellisia ratkaisuja. Taide ja kulttuuri voivat osaltaan tarjota ratkaisuja ikääntyneiden tarvitsemien palvelujen tuottamisen ja hyvinvoinnin haasteisiin.

Tutkin tohtorin tutkinnossani vanhuspalveluissa toteutettua musiikki- ja kulttuuritoimintaa, toisin sanoen kulttuurista vanhustyötä, toimijuuden käsitteen avulla. Koska toimijuus muotoutuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja siihen tarjoutuvat mahdollisuudet näyttäytyvät erilaisina eri rooleissa olevien henkilöiden näkökulmista, lähestyn toimijuutta 1) musiikin ammattilaisen (itseni), 2) ikääntyneiden, 3) hoivatyöntekijöiden sekä 4) vanhustyön lähiesimiesten lähtökohdista. Toimijuuden käsitteen avulla tutkin sitä, kuinka edellä mainitut henkilöt vaikuttavat musiikilla ja muulla kulttuuritoiminnalla vanhuspalveluiden arkeen. Lisäksi tutkin, millaiset tekijät mahdollistavat ja rajoittavat edellä mainittujen ryhmien toimijuuden rakentumista kulttuurisessa vanhustyössä.

25 €
incl. VAT 10%

ships in 2-3 weekdays