Product successfully added to your shopping cart Go to cart
Something went wrong
Not in stock

Vapaita sanoja

Viestintäoikeuden vuosikirja 2022

Päivi Korpisaari

Pia Letto-Vanamo kertoo Viestintäoikeuden vuosikirjan synnystä ja kehitysvaiheista sekä viestintäoikeuden alan tutkimuksen käynnistämisestä Helsingin yliopistossa. Riku Neuvonen valottaa viestintäoikeuden alan tutkimuksen kehittymistä hieman laajemmasta perspektii­vistä. Päivi Korpisaari käsittelee kirjoituksessaan korkeimmassa oikeudessa sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa ratkaistuja sananvapauden käyttämistä koskevia oikeustapauksia ja niiden merkitystä suomalaiselle lainkäytölle. Tytti Oras puolestaan valottaa sitä, minkälaisia oikeudellisia ongelmia journalistisessa toiminnassa joudutaan käytännössä ratkomaan.

Anna Wennäkoski kirjoittaa digitalisoitumisen ja informaation keskeisestä merkityksestä hallinto-oikeudessa. Digitalisaatioteemaa käsittelevät myös Iina Järvinen ja Kari Telaranta arvioidessaan digitalisaation vaikutusta koulutukseen ja sananvapauteen.

Tietosuojateeman aloittaa Susanna Lindroos-Hovinheimon artikkeli, jossa hän analysoi EUT:n ratkaisua, jossa on kysymys yhtäältä sananvapauden ja avoimuuden sekä toisaalta sukupuo­lista suuntautuneisuutta koskevan erityisen henkilötiedon edellyttämän suojan punninnasta. Kamrul Faisalin kirjoituksessa arvioidaan lasten tietosuojaa erityisesti tekoälyn käyttämisen kontekstissa. Lopuksi Herkko Hietanen, Hanne Hirvonen ja Gia Signell perehdyttävät lukijan NFT:iden (”Non-Fungible-Token”) tyypillisiin käyttökohteisiin sekä niihin liittyviin teollis- ja tekijänoikeudellisiin erimielisyystilanteisiin.

21 €
incl. VAT 10%

ships in 2-3 weekdays

 • Publisher Helsingin yliopiston Oikeustieteellinen tiedekunta
  Release-year 2023
  Page-count 172
  Language Finnish
  Series Forum Iuris
  Appearance A5,nidottu
  ISBN 978-951-51-7941-8
  ISSN 1456-842X