Tuotteen lisääminen ostoskoriin onnistui Siirry ostoskoriin
Jotain meni pieleen
Ei varastossa

Europeisk och internationell straffprocessrätt (2021)

Helenius Dan

Brottsbekämpning är något som inte enbart berör enskilda stater. I många fall har brott anknytningar till flera än en stat. Stater måste därför kunna samarbeta för att bekämpa dessa brott. I denna framställning ges en koncis granskning av straffprocessrättens europeiska och internationella dimensioner.   Granskningen är uppbyggd kring tre huvudavsnitt. Det första avsnittet handlar om staters straffrättsliga jurisdiktion, dvs. straffrättens tillämplighet på brott med internationella inslag. I det andra avsnittet granskas internationell rättslig hjälp i brottmål, dvs. olika åtgärder genom vilka stater samarbetar och bistår varandra vid brottsbekämpning. Det tredje avsnittet handlar särskilt om samarbetet mellan stater och den internationella brottmålsdomstolen. Granskningen tar genomgående hänsyn till de talrika överlappningar och beröringspunkter som existerar mellan de enskilda delområdena.

Dan Helenius är juris doktor och svenskspråkig universitetslektor i straff- och processrätt vid Helsingfors universitets juridiska fakultet.

select_variation

Painettu kirja

42 €

toimitetaan 2-3 arkipäivässä

PDF

0 €

lataa oston jälkeen

  • Julkaisija Oikeustieteellinen tiedekunta (Helsingin yliopisto)
    Julkaisuvuosi 2021
    Sivumäärä 76
    Kieli Ruotsi
    Sarjat Oikeuden perusteet