Tuotteen lisääminen ostoskoriin onnistui Siirry ostoskoriin
Jotain meni pieleen
Ei varastossa

Offentlig makt och rättstaten (2020)

Mäenpää Olli

Verket innehåller en introduktion till den moderna rättsstatens grun-der samt de rättsliga ramarna för offentlig maktutövning. I rätts-staten bygger den offentliga maktutövningen på lag och var och en har rätt till god förvaltning. Iakttagande av offentlighetsprincipen, fungerande laglighetskontroll och rättsskydd samt tjänsteansvar ut-gör även viktiga rättsstatliga garantier. Verket innehåller en kom-pakt och systematisk framställning av dessa och andra rättsstatens väsentliga drag ur enskilda aktörers och myndigheternas perspektiv.

Olli Mäenpää är juris doktor och har varit professor i förvaltnings-rätt vid Helsingfors universitet. Bokserien Juridikens grunder är avsedd för alla som är intresserade av juridik och juridiska frågor.

select_variation

Painettu kirja

42 €

toimitetaan 2-3 arkipäivässä

PDF

0 €

lataa oston jälkeen

  • Julkaisija Oikeustieteellinen tiedekunta (Helsingin yliopisto)
    Julkaisuvuosi 2020
    Kieli Ruotsi
    Sarjat Oikeuden perusteet